Overig

zondag 14 november 2010 13:27 Leeftijd: 10 yrs

Twee documenten van Willem de Clercq (1795-1844) gevonden en geschonken

 


Een brief van Willem de Clercq (1795-1844)

Toch is de recente vondst van een brief van Willem de Clercq vermeldenswaard.
Bij het schrijven van de brief aan Van der Houven is Willem duidelijk nog vol van de indrukken die hij bij Laatsman had opgedaan; hij geeft vooral uiting aan zijn religieuze gevoelens en denkbeelden en probeert zijn superieur daarvoor te winnen. Daarbij zij opgemerkt dat Willem al langer met Van der Houven een zeer persoonlijke omgang had. Beiden waren sinds de oprichting in 1824 lid van de NHM-directie. En in het huis Van der Houven heerste een christelijke sfeer, waarin Willem zich onbelemmerd kon uiten. Niet voor niets is de aanhef van zijn brief 'Hooggeachte Vriend'.

Het tweede document betreft een korte lofdicht van Willem op/aan Ds. Laatsman, geschreven op 28 oktober 1835, overigens niet in zijn eigen, maar een onbekend handschrift.


Als gezegd heeft de gelukkige vinder van deze documenten, de heer Hoogendoorn, contact opgenomen met onze familiestichting, met de bedoeling deze ten behoeve van ons archief te schenken. Een buitengewoon vriendelijk en genereus gebaar, waarvoor wij hem zeer erkentelijk zijn!
In overleg met de heer Hoogendoorn hebben wij evenwel besloten om brief en gedicht over te dragen aan het , omdat zij daar beter op hun plek zijn. Deze stichting beheert tenslotte reeds lang grote delen van de schriftelijke nalatenschap van Willem de Clercq.

Gedownload kunnen worden:
- een scan van de brief
- een transcriptie van de brief
- een scan plus transcriptie van het gedicht

Geraadpleegde literatuur:
- W.A. de Clercq, Willem de Clercq, 1795-1844 (Amsterdam 1999)
- O.W. Dubois, (Herenveen 1997)
Nieuws