Overig

donderdag 14 mei 2009 09:00 Leeftijd: 12 yrs

Dagboeken Willem de Clercq (1795-1844) op het internet

 

Er is jaren aan gewerkt, maar nu is het dan zo ver. Het eerste deel van het omvangrijke en historisch zeer waardevolle dagboek van Willem de Clercq (1795-1844) is toegankelijk via het internet.
Dit manuscript, van inclusief bijlagen 30.000(!) pagina's, wordt beschouwd als een van de belangrijkste ego-documenten van de negentiende eeuw.

Door een samenwerking van verschillende partijen zijn De Clercqs 'particuliere aantekeningen' over de jaren 1811 t/m 1830 digitaal gescand en die over de jaren t/m 1822 vervolgens integraal getranscribeerd. Na de nodige eindredactie en technische uitwerking is men zo ver dat beide onderdelen (de plaatjes en de tekst) online toegankelijk zijn gemaakt, via de website van het Instituut voor Nederlandse Geschiedenis: www.inghist.nl.

Donderdag 14 mei 2009 werd de online uitgave van het dagboek officieel gepresenteerd, in de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag. Een aantal sprekers was hiervoor uitgenodigd een korte voordracht te houden. Dr. Rudolf Dekker lichtte op boeiende wijze het belang van egodocumenten toe. Prof. Margaretha H. Schenkeveld vertelde sprankelend en prikkelend over haar al zestig jaar durende omgang met het dagboek. Mevrouw Ineke Huysman, medewerkerster van het ING (en bovendien nazaat van Willems broer Stephanus de Clercq, uit het huwelijk van diens kleindochter Charlotte Stephanie de Clercq
Aan Willems nazaat en net afgetreden bestuurslid drs. Steven de Clercq viel de eer toe de website officieel voor geopend te verklaren, nadat hij eerst een dankwoord had uitgesproken. Daarin betrok hij tevens zijn vorig jaar overleden vader Willem Adriaan de Clercq. Als geen ander was deze, bijgestaan door mevrouw Schenkeveld, vertrouwd geraakt met het dagboek van zijn bet-overgrootvader, aan wie hij tevens enkele mooie publicaties wijdde. Met een geanimeerde receptie werd deze memorabele middag afgesloten. De aanwezigen konden daarbij kennis nemen van een een kleine expositie, samengesteld uit een aantal delen van het originele dagboek en enkele portretjes en andere objecten uit de collectie van onze familiestichting.

Een kort beeldverslag van deze bijeenkomst is geplaatst op een foto webalbum.

 


Nieuws