Overig

zaterdag 30 juli 2011 17:17 Leeftijd: 9 yrs

Dagboek Gideon de Clercq (1826-1896) terecht

 


Het Réveil Archief van de Bijzondere Collecties in de Universiteit van Amsterdam beheert materiaal van en over het negentiende-eeuwse Réveil en maakt dit toegankelijk. Onderdeel van deze collectie is de omvangrijke en historische belangwekkende schriftelijke nalatenschap van Willem de Clercq (1795-1844). Maar ook van een aantal van Willems kinderen zijn papieren in dit archief ondergebracht, waaronder brieven, dagboeken en foto's. Eén van deze dagboeken is van Gideon Jeremias de Clercq (1828-1896), Willems vijfde zoon; hij hield dit bij van 1846 tot 1849. Vooral uit letterkundige hoek was voor dit dagboek belangstelling, omdat Gideon al in deze jonge jaren een hartsvriend was van de spoedig beroemde 19de-eeuwse dichter Petrus Augustus de Génestet (1829-1861). En ook in diens verdere leven zou Gideon een belangrijke rol spelen.
Sinds 1986 was Gideons dagboek echter spoorloos en ondanks naarstige pogingen bleef het onvindbaar! Mevr. C.M. Verkroost, die voordien aantekeningen hieruit had gemaakt, bracht daarom in 1993 in eigen beheer een boekwerkje uit, getiteld: Fragmenten uit het verdwenen dagboek van G.J. de Clercq (131 pag.), nadat zij eerder al een boekje Brieven van G.J. de Clercq aan P.A. de Genestet, 1847-1861 had uitgegeven (Utrecht 1988).

Evenwel, ter voorbereiding van een publicatie t.g.v. de 150ste sterfdag van De Génestet, heeft recentelijk prof. dr. Marita Mathijsen-Verkooijen, emeritus hoogleraar moderne Nederlandse letterkunde, de conservator van Bijzondere Collecties UvA verzocht om nogmaals te zoeken. En ditmaal met succes! De drie delen dagboeken zijn gelukkig terecht en kunnen geraadpleegd worden, onder de signatuur RA01:0007-0009.

Over niet al te lange tijd zal de publicatie over De Génestet het licht zien. Uit de collectie van onze stichting hebben wij hiervoor een afbeelding van Gideon beschikbaar gesteld.


Nieuws