Overig

donderdag 29 januari 2009 02:53 Leeftijd: 11 yrs

Lezing in het Amsterdams Historisch Museum

 

Op 29 januari a.s. zal bestuurslid Daan de Clercq een lezing houden in het Amsterdams Historisch Museum, over de schenkingen van schilderijen door de familie de Clercq aan de stad Amsterdam.

De lezing is één in een serie, in het kader van de tentoonstelling ‘Oude meesters’, die wordt gehouden van 6 maart t/m 9 aug. 2009. Aanleiding voor deze tentoonstelling is het verschijnen van het boek De Oude Meesters van de stad Amsterdam: schilderijen tot 1800, een catalogus met beschrijvingen en reproducties van alle werken in haar collectie, inclusief de bruiklenen van de stad aan het Rijksmuseum.

De familie de Clercq heeft een aantal schilderijen geschonken aan de stad Amsterdam. De eerste en meest bekende zijn de Frans Halsportretten, van Lucas de Clercq en Feyntje van Steenkiste, geschonken in 1891. Maar later werden ook andere familieportretten afgestaan.

In de lezing zal de geschiedenis van deze werken worden verteld en, aan de hand daarvan, ook een beknopte familiegeschiedenis.

Voor informatie over het museum, zie hun website

 

 


Nieuws