Overig

dinsdag 03 juni 2008 18:55 Leeftijd: 12 yrs

Frans Halsportretten van Lucas en Feyntje gerestaureerd

 


In verband met de verbouwing van het Rijksmuseum zijn de bekende portretten van onze voorouders Lucas de Clercq (omstr. 1603-1652) en Feyntje van Steenkiste (1603/4-1640), door Frans Hals, voor enige tijd in bruikleen gegeven aan het Getty Museum in Los Angeles.

Daar zijn de portretten recentelijk ook schoongemaakt en, waar nodig, gerestaureerd. Ze zien er nu, naar verluid, weer prachtig helder uit, waarbij ook ook diverse nuances en details in met name de kleding van het echtpaar voor het eerst weer zichtbaar zijn geworden.

Meer informatie hierover is te vinden op de website van het museum; klik hiervoor op de volgende link.

N.B. De bij die webpagina afgebeelde reproducties zijn jammer genoeg tamelijk donker en geven onvoldoende indruk van de staat waarin de portretten zich thans bevinden.Nieuws