Overig

Links


Op het internet is een enorme hoeveelheid informatie te vinden. Daaronder ook informatie betreffende (leden van) onze familie.

Hieronder gaat een selectie van links naar pagina's die verband houden met De Clercqen.

M.b.t. Willem de Clercq (1795-1844), koopman, letterkundige, directeur-secretaris van de Nederlandse Handel¬maatschappij, improvisator:
- biografisch lemma in Wikipedia
- digitale publicatie van eerste delen van Willems omvangrijke dagboeken, op de website van het Instituut voor Nederlandse Geschiedenis (www.inghist.nl)
- webpagina op site van de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DBNL)
- zie over hem ook vele links via “Willem de Clercq” in Google.

M.b.t. Mr. Gerrit de Clercq (1821-1857), secretaris Nederlandse Handel Maatschappij, redacteur van De Gids:
- webpagina op site van de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DBNL)
‘Vriendschap in Christus’, over Gerrit de Clercq en Willem Daniël da Costa

M.b.t. Daniël de Clercq (1854-1931), utopist en propagandist:
- lemma in Biografisch Woordenboek van het Socialisme en de Arbeidersbeweging in Nederland
- Persoonsbestand in overzicht van kleine politieke partijen, website Instituut voor Nationale Geschiedenis

M.b.t. Frederik Sigismund Alexander de Clercq (1842-1906), resident te Indië, etnograaf:
- Bijdragen tot de kennis der Residentie Ternate: Engelse vertaling en digitale scans van het origineel van een van FSA’s belangrijkste werken.
- Digitale scans van platen uit FSA’s Ethnographische Beschrijving van de West- en Noordkust van Nederlandsch Nieuw-Guinea
- Overzicht van ‘egodocumenten’ van FSA

M.b.t. Samuel de Clercq (1876-1962), architect:
- informatie over diens leven en werken op de website van BONAS, van het Nederlands Architectuurinstituut.

M.b.t. Gustaaf de Clercq (1888-1953): stooktechnisch adviseur en voorzitter AVRO:
- lemma in Biografisch Woordenboek van Nederland

Website van De Olmenhorst, fruitteeltbedrijf / landgoed, dat reeds vijf generaties in handen is van de oudste tak van de familie.


Websites van (of met gegevens over) aangetrouwde families:

Boissevain

Van Eeghen


 

Nieuws