Geschiedenis

Valkenberg te Rheden
In 1836 gesticht door Matthijs Westendorp (1796-1863), gehuwd met Maria de Clercq (1797-1838)

Matthijs Westendorp, commissionair in effecten te Amsterdam, heeft in Rheden diverse stukken grond gekocht en er in 1836 een groot herenhuis laten bouwen.
Dat het geen kleine onderneming was, blijkt uit het dagboek van Gideon Jeremie Boissevain (1796-1875), die hierin op 27 mei 1836 noteerde: M. Westendorp laat een fraai huis bouwen op de hoogte naast Rhederoord, ‘twelk hem fl. 100/m en meer kosten zal.

Maria de Clercq is hier in 1838 overleden en ook Westendorp stierf hier, 25 jaar later.

Tekening van Valkenberg in de 19de eeuw

In 1966 werd het landgoed Valkenberg, dan ter grootte van 57 hectare, door de toenmalige eigenares mevrouw C.C. van Sminia, geboren Hoboken, geschonken aan het hoofdbestuur van het Nederlandse Rode Kruis. Tegenwoordig is het in gebruik als vakantiehotel van het Rode Kruis.

Valkenberg, zoals het er tegenwoordig uitziet

Nieuws