Geschiedenis

Kennemeroord bij Heemstede
Eigendom van Hermann Rahusen (1766-1839), gehuwd met Sara de Clercq (1776-1817), eerste helft 19de eeuw.

Op 10 dec. 1803 verwierf Hermann Rahusen een hofstede genaamd Kennemeroord, gelegen aan de Herenweg te Heemstede, groot 4,5 morgen, en twee percelen weiland, gelegen aan de Herenzandvaart, groot 863 roeden, voor 19.750 gulden.

Uit het dagboek van Willem de Clercq (1795-1844) blijkt dat ook diens vader Gerrit (1771-1819), de zwager van Herman Rahusen, er regelmatig met zijn gezin logeerde.

Nadere gegevens over Kennemeroord zijn nog niet voorhanden.


Kennemeroord, uit de serie: Gezigten in de omstreken van Haarlem van P.J. Lutgers, 1837-1844

Nieuws