Geschiedenis

Boomrijk, te Breukelen
Eigendom van Cecilia de Clercq (1743-1820), wed. Willem Stinstra, van 1799 tot 1810

Deze buitenplaats is vermoedelijk gesticht door de Amsterdamse advocaat Bernt Mesmaeker en komt met de naam Messenheuvel voor op een kaart uit 1710. In het midden van de achttiende eeuw was de hofstede eigendom van Jan Tarelink, walvisreder en handelaar in walvistraan en oliezaden. In 1774 en 1778 was hij bovendien burgemeester van Amsterdam. Hij bewoonde het kapitale ‘Bartolotti huis’ (Herengracht 170-172), waaraan hij het nog bestaande, zeer fraaie achterhuis liet bouwen.

Tarelink was het die zijn buitenplaats de naam Boomrijk gaf; met alle landerijen had het een oppervlakte van 25 bunder. Hier stierf hij, in 1791, waarna de buitenplaats vererfde op zijn twee dochters.

Deze dames, Cornelia Susanna en Margaretha Maria van Tarelink, deden in 1799 Boomrijk over aan Cecilia de Clercq, die toen al negen jaar weduwe was van Willem Stinstra.

Over het woonhuis van Boomrijk is nog onduidelijkheid. Mogelijk stond het waar in 1833 een nieuw buitenhuis werd opgericht, dat na verbouwing tegenwoordig het voorhuis is van een boerderij met de naam Boomrijk.

De huidige boerderij Boomrijk

Maar het is ook mogelijk dat de familie Van Tarelink, en vervolgens Cecilia de Clercq, woonden op het huidige Klein Boomrijk. Dit is een 17de eeuws, vrij ondiep voorhuis, eindigend in twee topgevels. In de achttiende of vroege negentiende eeuw is er over meer dan de hele lengte een smal huis achter gezet. Tot 1815 hoorden de opstallen van Boomrijk en Klein Boomrijk bij elkaar.

Het 17de eeuwse woonhuis van Klein Boomrijk, uitgebouwd eind 18de of begin 19de eeuw

Tot slot kan het oude Boomrijk verder van de Vecht hebben gelegen, in een nog bestaande vijver, waarin vrij zwaar muurwerk te zien zou zijn.

Hoe dit ook zij, in 1810 verkocht Cecilia de Clercq haar buiten aan Gerlach Adriaan van Overmeer.


Links:
- ‘Boomrijk’, op de website Buitenplaatsen in Nederland
- ‘Klein Boomrijk’, op de website Kastelen in Utrecht

Literatuur:
E. Munnig Schmidt en A.J.A.M. Lisman, Plaatsen aan de Vecht en de Angstel (4de druk, Alphen a/d Rijn 1997) 94-97


Nieuws