Biografische schetsen

  
 

VIIb.3 Passchina de Clercq (1635/36-1664) x Willem van der Kindert

Dochter van Lucas de Clercq (VIIb) en Feyntje van Steenkiste

Passchina de Clercq, geb. Haarlem 1635/36, begr. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 1 nov. 1664, tr. (ondertr. Amsterdam 25 maart) Haarlem 15 april 1657 Willem van der Kindert, geb. Haarlem 1627/28, begr. Amsterdam (Noorderkerk) 8 dec. 1692, zn. van Pieter en Maria Vlaming; hij hertr. (ondertr. Amsterdam 7 jan. 1668) Elsie Denies.

Nieuws