Biografische schetsen

  
  

VIIb.2 Janneke de Clercq (1633/34-1702) x 1. Jan de Keyser; x 2. Jacobus Saskers

Dochter van Lucas de Clercq (VIIb) en Feyntje van Steenkiste

Janneke de Clercq, geb. Haarlem 1633/34, begr. ald. (St. Janskerk) 30 juni 1702, tr. 1e Haarlem 25 april 1655 Jan de Keyser, geb. Leiden, † 1664, zn. van Gillis; tr. 2e Haarlem 2 dec. 1668 Jacobus Saskers, geb. Haarlem, † vóór 30 juni 1702, zn. van Adriaan en Maycken Beekaerts.

Nieuws