Biografische schetsen

  
 

VIIb  Lucas de Clercq (c1603-1652) x 1. Feyntje van Steenkiste ; x 2. Adriaentgen Keyser

Zoon van Jacques de Cleercq (VIc) en Passchijntgen Grijspeert

Lucas de Clercq, geb.
Haarlem ca. 1603, † Haarlem 26 aug. 1652, tr. 1e (huw. voorw. Haarlem 8 jan. 1626) Feyna van Steenkiste, geb. Haarlem 1603/04, begr. ald. (Grote Kerk) 3/10 maart 1640, dr. van Pieter en Janneke Bertramsdr. van Caerle; tr. 2e Rotterdam 18 sept. 1640 Adriaentgen Keyser(s), geb. ald., begr. Haarlem 18 jan. 1662, dr. van Leendert Cornelisz en Janneke Jansdr. Nisbeth alias van Rueven, en wed. van Cornelis Jansz. Snaets; zij hertr. Haarlem 7 sept. 1654 Jacob Elias.

 

dC-Lucas_-_Frans_Hals-l.jpg
Steenkiste-Feyntje_v_-_Frans_Hals-l.jpg

Lucas de Clercq en Feyna van Steenkiste door Frans Hals, 1635
Lucas de Clercq was koopman in pot- en weedas ....... (nog uitwerken)

 

dC-Lucas_x_A_Keysers_-_Bleeker-l.jpg

Lucas de Clercq met zijn tweede echtgenote Adriaentgen Keysers en hun beider voorkinderen, toegeschreven aan Gerrit Claesz Bleker, kort na 1645


Deze biografische schets moet nog worden geschreven

Lucas en Feyna waren ouders van:
1.   
Pieter de Clercq (1631-1666) x Agniesje Hugaerdt
2.   Janneke de Clercq (1633/34-1702) x 1. Jan de Keyser; x 2. Jacobus Saskers
3.   Passchina de Clercq (1635/36-1664) x Willem van der Kindert

 

Nieuws