Biografische schetsen

  
  

VIc.3  Levyna de Clercq († 1652) x Abraham Ampe

Dochter van Jacques de Cleercq (VIc) en Passchijntgen Grijspeert

Levijna de Clercq, † [25 juli 1652], tr. vóór 14 sept. 1610 Abraham Ampe, geb. 1587, † 1 nov., begr. Haarlem (Grote Kerk) 5 nov. 1633, zn. van Jan en Margaretha Crommelinck

Nieuws