Biografische schetsen

  
  

VIc.1  Hans de Clercq († 1619)

Zoon van Jacques de Cleercq (VIc) en Passchijntgen Grijspeert


Nieuws