Biografische schetsen

  
  

VIc.2  Elisabeth de Clercq († 1646) x Balten Verdonck

Dochter van Jacques de Cleercq (VIc) en Passchijntgen Grijspeert

Elisabeth de Clercq, begr. Rotterdam 7 okt. 1646, tr. vóór 22 april 1611 Balthasar (Balten) Verdonck, † Rotterdam 8 juli 1636, zn. van David Baltensz. en Adriana Wouwerixdr. van Steenhuysen.

Nieuws