Biografische schetsen

  
 

Ve.2  Joos de Clercq († Londen 1579)

Zoon van Marten de Cleerck (Ve) en Maria Hendricx

Joos de Cleercq, geb. na 1543, † ald. tussen 19 jan. en 29 okt. 1579.

Nieuws