Biografische schetsen

  
  

Vd.1 Elisabeth de Cleercq x 1. Philips van Vlaenderen; x 2. jhr. Hercules van Hembyse

Dochter van Lieven de Cleercq (Vd) en Lievyne van Houcke.

Elisabeth de Cleercq, † vóór 1 jan. 1618, tr. 1. Philips van Vlaenderen, tr. 2. jonkheer Hercules van Hembyse, † tussen aug. 1620 en 1633, natuurlijke zoon van jonkheer Jan van Hembyze bij Josyne van Bambosch, [weduwnaar van Petronelle Hueriblock, dr. van Gheeraert Hueriblock en Indien Cappe]


Nieuws