Biografische schetsen

 
  

Va.2 Barbara de Clerck († 1606) x Gerard Corbet († 1596)

Dochter van Willem de Cleerck (Va) en Agneese Sateurn.

Barbara de Cleerck, † Antwerpen 18 april 1606, begr. ald. (St. Pauluskerk), tr. vóór 17 april 1543 jonker Gerard Corbet, geb. Gent (?), † Antwerpen 20 jan. 1596, begr. ald. (St. Pauluskerk), zn. van jonker Jacob en Marie van der Meeren.


Nieuws