Biografische schetsen

  
  

IVa.2  Mr. Jan de Cleercq († na 1543)

Zoon van Gillis de Cleerck (IVa) en Barbara de Knibbere


Mr. Jan de Cleercq, † na 17 april 1543.

Nieuws