Biografische schetsen

 
  

IVa  Gillis de Cleerck († 1530) x Barbara de Knibbere

Zoon van Jacob de Cleerc (IIIa) en Aechte de Vriese

Gillis de Cleerck, † Gent 1530, tr. Barbara de Knibbere, † Gent kort vóór 4 juli 1541

Gillis en Barbara waren de ouders van acht kinderen:
1.   Willem de Clerck († vóór juli 1530) x Agneese Sateurn
2.   Mr. Jan de Cleerck († na april 1543)
3.   Jacob de Cleercq († tussen april 1559 en mei 1583) x Cathalina van Loo
4.   Pieter de Cleerck († tussen juli 1541 en sept. 1552) x Anna van Langenhove
5.   Kathelyne de Clercq, tr. Zegher de Vriese
6.   Lieven de Cleerck († tussen nov. 1557 en april 1559) x Lievijne van Houcke
7.   Frans de Clercq, in 1530 nog minderjarig, waarsch. jong overleden
8.   Paesschyne de Clercq, tr. 1. Adriaen van Langenhove; tr. 2. Adriaen Nokerman

 

Nieuws