Biografische schetsen

  
 

XVIf  Gideon Karel de Clercq (1893-1966) x 1. Barendina Cornelia Plugge; x 2. Elisabeth Bloemink

Zoon van Gérard Matthieu de Clercq (XVe) en Catharina Engeltje Westendorp

Gideon Karel de Clercq, geb. Amsterdam 8 jan. 1893, † Ermelo 12 juni 1966, tr. 1e Hilversum 19 febr. 1919 (echtsch. ingeschr. ald. 18 dec. 1936) Barendina Cornelia Plugge, geb. Scheveningen 26 okt. 1895, † ‘s-Gravenhage 9 okt. 1975, dr. van Job en Cornelia Vink; tr. 2e ‘s-Gravenhage 12 maart 1937 Elisabeth Nicoline Bloemink, geb. Doesburg 12 maart 1899, † Harderwijk 20 juni 1975, dr. van Martinus Nicolaas en Clazina Petronella de Knecht.

Uit het eerste huwelijk:
1.   Yvonne Gédéane de Clercq (1919-1996) x 1. Gerardus Warmer; x 2. Robert Witte
2.   Gérard Gideon Willem de Clercq (geb. 1928) x 1. Dorothy Chalmers

Nieuws