Biografische schetsen

  
  

XVf  Ing. Hugo de Clercq (1885-1948) x Elisa Anna Turner

Zoon van Frederik Sigismund Alexander de Clercq (XIVg) en Anna Paulina van Gennep

Ing. Hugo de Clercq, geb. Ternate (Molukken) 31 mei 1885, † ‘s-Gravenhage 4 jan. 1948, tr. Jogjakarta 16 dec. 1911 Elise Anna Turner, geb. Sitoebondo (Besoeki) 5 april 1888, † ‘s-Gravenhage 22 dec. 1960, dr. van William Stevens en Cecile Elise Boyer.Uit dit huwelijk:
1.   Alexander Stephen de Clercq (1928-1996) x Cornelia Maria Hillegonda Drost

Nieuws