Biografische schetsen

  
  

XIVa  Stephanus de Clercq (1826-1886) x Suzanna Kruseman

Zoon van Willem de Clercq (XIIIa) en Caroline Boissevain

Stephanus de Clercq, geb. ‘s-Gravenhage 18 nov. 1826, † h. Ter Wadding, Voorschoten 29 dec. 1886, tr. Amsterdam 12 sept. 1850 Suzannna Kruseman, geb. Amsterdam 26 febr. 1830, † Haarlem 25 okt. 1906, dr. van Jan Adam en Alida de Vries.

Stephanus de Clercq, 1866. Portret van Suzanne Kruseman, door haar vader Jan Adam Kruseman, t.g.v. haar verloving met Stephanus, 1850

 

 

Stephanus en Suzanna, met hun kinderen en kleinkinderen, 1880
Boven v.l.n.r. Johan en Stephanus de Clercq, Suzanna Kruseman, Willem de Clercq, Henriette Teding van Berkhout met Susanna Carolina de Clercq, Daniel de Clercq.
Onder v.l.n.r. Henri Claude Bienfait, verloofde van Aleide de Clercq doch voor het huwelijk overleden, Aleide, Stephen Willem, Goverta, Adriaan en Gideon Stephanus de Clercq
 

   

Stephanus en Suzanna waren de ouders van:
1.  
Willem de Clercq (1851-1912) x jkvr. Henriette Teding van Berkhout
2.  Johan de Clercq (1853-1892)
3.  
Daniël de Clercq (1854-1931) x Maria Cornelia van Scherpenberg
4.  Adriaan de Clercq (1855-1931) x Louise s’Jacob
5.  Caroline de Clercq (1857-1872)
6.  Aleide de Clercq (1858-1918) x Isaac Cornelis Jolles
8.  
Gideon Stephanus de Clercq (1862-1942) x Louise Caroline Boissevain

Nieuws