Biografische schetsen

  
  

XIVe  Pieter de Clercq (1849-1934) x Maria Catharina Müller

Zoon van Pieter de Clercq Gzn (XIIIc) en Aaltje Stinstra

Pieter de Clercq, geb. Amsterdam 21 jan. 1849, † Zeist 9 mei 1934, tr. Crefeld (Nordrhein-Westfalen) 23 juni 1874 Maria Catharina Müller, geb. ald. 20 april 1854, † Zeist 22 sept. 1931, dr. van Samuel en Wilhelmina Lüpges.

Pieter de Clercq en zijn kinderen: (v.l.n.r.) Samuel, Hendrik, Elisabeth, Maria en Petronella. Foto is genomen voor sept. 1889, in welke maand de kleine Hendrik, nog geen vijf jaar oud, stierf

Pieter de Clercq, 1908 en Catharina Muller, getekend door Henk Meyer, 1924

 

Pieter en Maria waren ouders van :
1.   
Maria de Clercq (1875-1965)
2.   Samuel de Clercq (1876-1962)
3.   Petronella de Clercq (1877-1952) x Mr. Jelle Hingst
6.   Elizabeth de Clercq (1882-1960)
7.   Hendrik de Clercq (1884-1889)

 

Nieuws