Biografische schetsen

  
  

XIIIa.8  Matthijs de Clercq (1836-1859)

Zoon van Willem de Clercq (XIIIa) en Caroline Boissevain

Matthijs de Clercq, geb. Amsterdam 15 juni 1836, † Batavia 26 juli 1859.

Nieuws