Biografische schetsen

  
  

XIIIc.3  Maria de Clercq (1844-1897) x Pieter van Eeghen

Dochter van Pieter de Clercq Gzn (XIIIc) en Aaltje Stinstra

Maria de Clercq, geb. Amsterdam 10 dec. 1844, † Amsterdam 8 juni 1897, tr. ald. 18 febr. 1869 Pieter van Eeghen (R.N.L.), geb. Amsterdam 26 okt. 1844, † h. Cortemerck, Sint Anna 28 juni 1907, zn. van Christiaan Pieter en Catharina Huidekoper.

Maria de Clercq als jong meisje, ca 1860, en met Pieter van Eeghen als verloofden, 1868

Het gezin van Pieter van Eeghen en Maria de Clercq, met hun kinderen Anna Catharina Maria (1878-1924) en Christiaan Pieter van Eeghen (1880-1968), ca 1882

Nieuws