Biografische schetsen

  
 

XIId.5  Maria Charlotte de Clercq (1847-1898) x Prof.dr. Samuel Cramer

Dochter van Dr. Gijsbert de Clercq (XIId) en Maria Alexander

Maria Charlotte de Clercq, geb. Zutphen 30 aug. 1847, † ald. 18 maart 1898, tr. Amsterdam 10 juni 1875 Prof. dr. theol. Samuel Cramer, geb. Middelburg 3 juli 1842, † ald. 30 jan. 1913, zn. van Ds. Alle Meenderts en Elizabet Muller; hij hertr. Amsterdam 26 juli 1900 Maria Abrahamina Stuart.

Maria Charlotte de Clercq en Samuel Cramer. Portret door Jan Veth, 1907

Nieuws