Biografische schetsen

  
  

XIIIc.2  Joannes de Clercq (1842-1867)

Zoon van Pieter de Clercq Gzn (XIIIc) en Aaltje Stinstra

Joannes de Clercq, geb. Amsterdam 14 juni 1842, † Amsterdam 11 sept. 1867.Nieuws