Biografische schetsen

  
  

XIVf  Gijsbert de Clercq (1850-1911); relatie met Sepoe Kaissem

Zoon van Pieter de Clercq Gzn (XIIIc) en Aaltje Stinstra

Gijsbert de Clercq, geb. Amsterdam 8 aug. 1850, † Amsterdam 9 juni 1911.


Bij de njai Sepoe Kaisem had Gijsbert een dochter:
1.   Marisa de Clercq (1880-1968) x Dr. Aaldert Arnold Quanjer

Nieuws