Biografische schetsen

  
  

XIb.3  Sara de Clercq (1776-1817) x Hermann Rahusen

Dochter van Stephanus de Clercq (XIb) en Maria Bosch

Sara de Clercq, geb. Amsterdam 27 febr. 1776, ged. (doopsgez.) ald. 2 maart 1794, † Amsterdam 15 febr. 1817, tr. Amsterdam 3 dec. 1795 Hermann Rahusen, geb. Leer 25 maart 1766, † Amsterdam 6 juni 1839, zn. van Hermann en Margaretha Vissering; hij hertr. Dantumadeel 5 juli 1818 Nieskia Baudina Bergsma.

Portret van Hermann Rahusen. Krijttekening door A. Weisz, z.j.

Nieuws