Biografische schetsen

  
  

XIb.4  Joanna de Clercq (1778-1810) x Walrave van Heukelom

Dochter van Stephanus de Clercq (XIb) en Maria Bosch

Joanna de Clercq, geb. Amsterdam 7 maart 1778, ged. (doopsgez.) ald. 28 febr. 1796, † Amsterdam 30 okt., begr. ald. (Noorderkerk) 3 nov. 1810, tr. Amsterdam 11 nov. 1798 Walrave van Heukelom, geb. Amsterdam 9 dec. 1775, ged. (doopsgez.) ald. 25 nov. 1793, † Amsterdam 23 maart 1853, zn. van Frans en Catharina Kloppenburg; hij hertr. Amsterdam 1 febr. 1812 Louise Victoire Gales.

Walrave van Heukelom. Aquarel miniatuur door Daniel David Burgdorfer, z.j.

Nieuws