Biografische schetsen

  
  

XIc.2  Jacob de Clercq (1773-1827)

Zoon van Pieter de Clercq Jaczn (XIc) en Agatha Stockelaar

Jacob de Clercq, geb. Amsterdam 6 nov. 1773, ged. (doopsgez.) Amsterdam 4 maart 1795, † Amsterdam 17 febr. 1827.Nieuws