Biografische schetsen

  
 

XIId  Gijsbert de Clercq (1778-1851) x Maria de Clercq

Zoon van Pieter de Clercq Jaczn (XIc) en Agatha Stockelaar

Gijsbert de Clercq, geb. Amsterdam 2 aug. 1778, ged. (doopsgez.) ald. 25 febr. 1798, † Zutphen 11 juni 1851, tr. 1e Amsterdam 3 aug. 1805 Maria de Clercq (XIa,1); tr. 2e Amsterdam 29 okt. 1823 Jacoba Frederica Ising, geb. Zwolle 31 juli 1779, † Zutphen 23 maart 1860, dr. van Christiaan Leopold en Catharina Wehling.

dC-Gijsbert-Garnier-l.jpg
dC-Maria-Garnier-l.jpg

Gijsbert de Clercq en Maria de Clercq, door Nicasse Garnier ca 1805

Gijsbert en Maria waren ouders van (o.a.) :
1.     Agatha de Clercq (1806-1887) x 1. Mr. Bernhard Brouwer; x 2. Matthias van Heukelom
2.     Pieter de Clercq (1807-1879) x Aaltje Stinstra
3.     Gijsbert de Clercq (1810-1849) x Maria Charlotte Alexander
4.     Isabella de Clercq (1814-1844) x Ds. Christiaan Muller
5.     Hendrik de Clercq (1815-1898) x Grietje de Vries

Nieuws