Biografische schetsen

  
  

XIIb  Gerrit de Clercq (1771-1819) x Maria de Vos

Zoon van Stephanus de Clercq (XIb) en Maria Bosch

Gerrit de Clercq, geb. Amsterdam 19 aug. 1771, ged. (doopsgez.) ald. 21 febr. 1790, † Amsterdam 15 sept. 1817, tr. ald. 21 okt. 1792 Maria de Vos, geb. Amsterdam 14 mei 1771, ged. (doopsgez.) ald. 21 febr. 1790, † Amsterdam 18, begr. ald. (Noorderkerk) 23 jan. 1822, dr. van Ds. Willem en Elisabeth Kops.


Vos-Maria_de_-_Anspach-l.jpg
dC-Gerrit_Szn_-_Anspach-l.jpg

Maria de Vos en Gerrit de Clercq, door Joh. Anspach, 1806

In 1792 trouwde Gerrit de Clercq met Maria de Vos. Zij was de oudste dochter van Ds. Willem de Vos, die dan al dertig jaar de leraar (predikant) was van hun doopsgezinde gemeente bij ‘t Lam en de Toren.  Maria’s moeder overleed toen zij nog maar drie jaar oud was.

Over Gerrits jeugd is weinig bekend; wel zijn bewaard gebleven een aantal boekbesprekingen en verhandelingen die hij schreef als lid van het verder onbekende (en vermoedelijk heel kleine) genootschap ‘Yver na meerder kennis’. Ook zijn broer Pieter was hiervan lid, evenals hun vriend Rinse Koopmans. Van Maria weten we dat zij actief was als toneelspeelster; in haar familie werd in privékring (met vrienden en verwanten) veel aan het ‘comediespel’ gedaan en Maria nam vaak de vrouwelijke hoofdrollen op zich.
Na zijn huwelijk werd Gerrit opgenomen in de familiefirma S. & P. de Clercq, makelaars in granen, waarvan op dat moment zijn vader en zijn neef Pieter de Clercq junior de firmanten waren. De laatse stierf in 1805 en vier jaar later sloten vader en zoon een nieuw contract van compagnie, waarbij vader Stephanus (dan 62 jaar oud) voor 1/3de en Gerrit voor 2/3de in de onderneming participeerde. Het kantoor was vermoedelijk al eerder gevestigd in Gerrits woonhuis, Keizersgracht 77.

De firma wordt dan gerekend tot de vier belangrijkste Amsterdamse huizen die handelden op de Oostzee. Problemen ….

(nog uitwerken)N.B. Maria’s vader Willem de Vos was na het overlijden van Maria’s moeder hertrouwd met Jacoba Stockelaar, een schoonzuster van Pieter de Clercq Jacobsz (XIc), van de jongste tak van de familie.Gerrit en Maria waren de ouders van:
1.   Stephanus de Clercq (1793-1794)
2.   Willem de Clercq (1795-1844) x Caroline Charlotte Boissevain

3.   Maria de Clercq (
1797-1838) x Matthijs Westendorp
4.   Jacoba Elisabeth de Clercq (1799-1805)
5.   Sara de Clercq (1801- 1803)
6.   Catharina de Clercq (1803-1851) x Christiaan Hermanus de Vos

7.   Stephanus de Clercq (1805-1866) x Charlotte Jeanne Sophie Boissevain

Nieuws