Biografische schetsen

  
  

XIb  Stephanus de Clercq (1747-1819) x Maria Bosch

Zoon van Pieter de Clercq (Xa) en Sara van Leuvenig

Stephanus de Clercq, geb. Amsterdam 27 april 1747, ged. (doopsgez.) ald. 17 febr. 1765, † Amsterdam 12, begr. ald. (Noorderkerk) 16 jan. 1819, tr. Amsterdam 18 febr. 1770 Maria Bosch, geb. Amsterdam 17 jan. 1752, † Amsterdam 31 jan., begr. ald. (Noorderkerk) 4 febr. 1820, dr. van Gerrit en Joanna Blo(c)k.

Stephanus en Maria waren ouders van :
1.   Gerrit de Clercq (1771-1819) x Maria de Vos
2.   Pieter de Clercq (1773-1830) x Catharina de Vos
3.   Sara de Clercq (1776-1817) x Hermann Rahusen
4.   Joanna de Clercq (1778-1810) x Walrave van Heukelom


Nieuws