Biografische schetsen

  
  

XIa  Pieter de Clercq (1731-1807) x Maria Bruyn

Zoon van Pieter de Clercq (Xa) en Sara van Leuvenig

Pieter de Clercq, geb. Amsterdam 24 dec. 1731, ged. (doopsgez.) ald. 16 febr. 1749, † Amsterdam 20, begr. ald. (Nieuwe Kerk) 25 nov. 1807, tr. Amsterdam 11 maart 1755 Maria Bruyn, geb. Monnikendam 3 febr. 1735, ged. ald. (doopsgez.) 10 dec. 1752, † Amsterdam 4, begr. ald. (Nieuwe Kerk) 8 aug. 1794, dr. van Arent en Trijntje Windig.

dC-fam_Pieter_-_Hendriks-l.jpg

Drie generaties: Pieter de Clercq senior en zijn echtgenote Maria Bruyn (links), hun zoon Pieter de Clercq junior (1757-1805) met Isabella Stinstra en hun kinderen Maria, Simon en Pieter. Door Wybrand Hendriks, 1790. Coll. Amsterdams Historisch Museum

Pieter en Maria waren de ouders van :
2.   Pieter de Clercq junior (1757-1805) x Isabella Stinstra
4.   Arent Bruyn de Clercq (1762-1784)

Nieuws