Biografische schetsen

  
  

IX.13  Susanna de Clercq (1706-1775) x 1. Hendrik Jan Willink ; x 2. Francois de Haan

Dochter van Pieter de Clercq (IX) en Cornelia Block

Susanna de Clercq, geb. Amsterdam 6 maart 1706, ged. (doopsgez.) ald. 2 febr. 1727, † h. Vroeglust, Breukelen 16, begr. 
Amsterdam (Nieuwe Kerk) 22 april 1775, tr. 1e Amsterdam 16 juni 1731 Hendrik Jan Willink, geb. Amsterdam 12 okt. 1707, ged. (doopsgez.) ald. 2 dec. 1731, † 19, begr. ald. (Noorderkerk) 23 mei 1738, zn. van Henrik en Anna Soutman, tr. 2e Amsterdam 25 april 1741 Francois de Haan, geb. Amsterdam 18 april 1695, † ald. 7, begr. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 13 okt. 1762, zn. van Jacob en Elisabeth Schroters en wedr. 1e van Debora Ackersloot; 2e van Christina Reessen.

Nieuws