Biografische schetsen

  
 

Xb  Jacob de Clercq (1710-1777) x 1. Geertruyd Margaretha Verbrugge ; x 2. Catharina Fortgens

Zoon van Pieter de Clercq (IX) en Cornelia Block

Jacob de Clercq, geb. Amsterdam 25 juli 1710, ged. (doopsgez.) ald. 8 febr. 1733, † h. Duinlaan, Bennebroek 16, begr. Amsterdam (Westerkerk) 21 juni 1777, tr. 1e Utrecht 9 juni (ondertr. Amsterdam 16 mei) 1737 Geertruyd Margaretha Verbrugge, geb. Rotterdam 16 dec. 1716, ged. (doopsgez.) ald. 11 april 1734, † Amsterdam 18, begr. ald. (Nieuwe Kerk) 24 april 1755, dr. van Justus en Cecilia Antwerpen; tr. 2e Amsterdam 21 juni 1756 Catharina Fortgens, geb. Amsterdam 20 nov. 1710, † Amsterdam 8, begr. ald. (Westerkerk) 13 mei 1783, dr. van Isaac en Margaretha van Loenen en wed. van Abraham Fock en Gerrit Kuyken.

Jacob en Geertruyd Margaretha Verbrugge waren ouders van:
1.  Cornelia de Clercq (1740-1816) x Abraham Fock
3.  Cecilia de Clercq (1743-1820) x Willem Stinstra
4.  Geertruy Margaretha de Clercq (1745-1790) x Isaac de Neufville van der Hoop
5.  Pieter de Clercq Jacobsz (1748-1802) x Agatha Stockelaar


Nieuws