Genealogie

Nederland’s Patriciaat jaargang 84 (2002)


In jaren na 1993 waren door familiehistorisch onderzoek dusdanig veel nieuwe gegevens verzameld, dat de familiestichting de tijd rijp vond om de genealogie aan te bieden aan het Centraal Bureau voor Genealogie, voor heropname in het Nederland’s Patriciaat. Inmiddels was het meer dan tachtig jaar geleden dat onze familie in deze reeks van ‘blauwe boekjes’ was verschenen.
De heropname werd gerealiseerd in het 84ste deeltje, dat verscheen in de zomer van 2002.

Anders dan in de voorgaande publicaties, van 1911 en 1920, werd de genealogie nu integraal opgenomen, dus met alle, ook uitgestorven takken. Alleen van de eerste zes generaties, de Vlaamse voorouders, werd - zoals te doen gebruikelijk in geval van buitenlandse afstamming - slechts de zogenaamde stamreeks opgenomen. De uitwerking in de breedte begint dus met de kinderen van Jacques de Clercq (c1555-1609), die in 1585 werd verbannen uit zijn geboortestad Gent en zich vestigde in Haarlem.
Ook anders is, dat in deze moderne uitgave vrij uitgebreide gegevens over beroep, werkkring en eventuele nevenfuncties zijn vermeld.
Door deze breedvoerige aanpak neemt onze familie in dit deeltje liefst 58 pagina’s tekst in beslag (plus 10 pagina’s illustraties), waar dit in het deeltje van 1920 slechts elf pagina’s waren.

Overigens zijn in de jaargangen van het Nederland’s Patriciaat inmiddels ook de genealogieën verschenen van veel aan onze familie geparenteerde geslachten. Daarvan gaat hieronder een overzicht, met verwijzingen naar de respectieve deeltjes:

 

Aberson

6 (19150; 36 (1950)

Boissevain

1 (1910); 72 (1988)

Bruyn

4 (1913)

Van Dam

11 (1920)

Douglas

71 (1987)

Van Eeghen

2 (1911); 45 (1959)

Fock

8 (1917); 50 (1964)

Van Gennep

9 (1918)

Gildemeester

6 (1915)

De Haan (Bierens de H.)

2 (1911); 35 (1949)

Van Heukelom

4 (1913); 52 (1965)

Hingst

45 (1959)

Van Houten

44 (1958)

Huijsman

58 (1972)

Insinger

2 (1911); 72 (1988)

s’Jacob

2 (1911); 80 (1997)

Jolles

13 (1923); 76 (1992)

Kluit

46 (1960)

Kruseman

6 (1915); 40 (1954)

Van Lanschot

58 (1972); 80 (1997)

Laverge

87 (2006)

Van Lennep

9 (1918); 44 (1958)

Muller / Müller

19 (1930)

De Neufville

6 (1915)

Rahusen

5 (1914); 84 (2002)

Sander (Duyckinck S.)

7 (1916); 56 (1970)

Van Scherpenberg

23 (1937)

Stoop

3 (1912); 32 (1946)

De Vos

72 (1988)

De Vries

52 (1966); 80 (1993)

Vriesendorp

25 (1939)

Waller

1 (1910); 78 (1994)

Westendorp

4 (1913)

Willink

36 (1950)

 

 

Daarnaast zijn ook huwelijken gesloten met telgen van adellijke families, die beschreven staan in de zogenaamde 'Rode boekjes', of Nederland's Adelsboek (NA):

 

Van Lennep NA 87 (1998)

 

Van Lynden NA 87 (1988)

 

Teding van Berkhout NA 81 (1988)

 

 

Nieuws