Genealogie

Tak Stephanus de Clercq Wzn (1826-1886)


XIVa Stephanus de Clercq 1826-1886

XIVa.

Stephanus de Clercq (zoon van XIIIa) (R.N.L., O.E.K.), geb. ‘s-Gravenhage 18 nov. 1826, landoeconoom, hoofdingeland 1856-1858, heemraad 1858-1864 Haarlemmermeerpolder, hoofdingeland 1856-1870, heemraad 1870-1871, dijkgraaf Rijnland 1871-†, voorzitter Hollandsche Maatschappij van Landbouw, afd. Haarlemmermeer 1861-1866, afd. Leiden 1881-, directeur Amsterdamsche Kanaal Maatschappij 1864-, lid gemeenteraad Leiden 1880-1884, mede-oprichter en commissaris Wester Suikerraffinaderij 1882-, gedelegeerde Internationale en Koloniale Tentoonstelling Amsterdam 1883, † h. Ter Wadding, Voorschoten 29 dec. 1886, tr. Amsterdam 12 sept. 1850 Suzannna Kruseman, geb. Amsterdam 26 febr. 1830, mede-oprichtster Haarlemsche Ziekenverpleging, † Haarlem 25 okt. 1906, dr. van Jan Adam en Alida de Vries.
Uit dit huwelijk:

 1. Willemvolgt XVa.
 2. Johan de Clercq, geb. Heerde 26 jan. 1853, landoeconoom, † Houtrijk en Polanen 12 nov. 1892.
 3. Daniëlvolgt XVb.
 4. Adriaanvolgt XVc.
 5. Caroline de Clercq, geb. h. Lapinenburg, Hillegom 13 maart 1857, † Leiden 1 dec. 1872.
 6. Aleide de Clercq, geb. Lisse 6 sept. 1858, † Haarlem 25 maart 1918, tr. ald. 16 jan. 1891 Isaac Cornelis Jolles, geb. Amsterdam 9 juni 1859, directeur Nederlandsch-Amerikaanse Landmij. te Amsterdam, † Haarlem 22 febr. 1932, zn. van Johannes Andreas en Margaretha Magdalena Luber en wedr. van Jessi Belle Knox; hij hertr. Driebergen 22 april 1926 Sara Adriana de Lanoy Meijer.
 7. Maria de Clercq, geb. Lisse 15 okt. 1860, † ald. 19 okt. 1860.
 8. Gideon Stephanusvolgt XVd.

XVa Willem de Clercq 1851-1912

XVa.    

Willem de Clercq, geb. Heerde 8 juli 1851, landoeconoom, rentmeester, secretaris-penningmeester van de Noord- en Zuid-Wijkermeerpolder, van de Noord- en Zuid-Spaarndammerpolder en van de Inlaagpolder, lid gemeenteraad Haarlemmerliede en Spaarnwoude 1883-, hoofdingeland 1890-1902, heemraad Haarlemmermeerpolder 1902-1911, voorzitter Spaarndammerpolder 1890-, directeur-aandeelhouder Onderlinge Dorschmachines, commissaris Haarlemse Tramway Mij. 1890-, † h. Zorgvrij, Santpoort 25 maart 1912, tr. Haarlem 24 nov. 1876 Jkvr. Henriëtte Teding van Berkhout, geb. Haarlem 6 april 1853, bestuurslid Wijkverpleging 1894- en secretaresse-penningmeester Maatschappelijke Belangen van de Nederlandse Protestanten Bond 1900-1905, bestuurslid Vereniging voor Vrouwenkiesrecht 1914-, penningmeester Bond van Vrijzinnige Kerken 1914-, † Bloemendaal 21 dec. 1938, dr. van Jhr. Hendrik en Goverta Machtella Fontein.
Uit dit huwelijk:

 1. Goverta de Clercq, geb. Halfweg 10 dec. 1877, † Haarlem 20 febr. 1948, tr. Santpoort 15 aug. 1910 Ds. Kornelis Bonne Hijlkema (zich noemende en schrijvende Cornelis Bonne Hylkema), geb. Nes (Uteringadeel) 14 okt. 1870, theol. dr. Gem. Universiteit Amsterdam 1900, doopsgezind predikant te Den Helder 1896-1899, te Zaandam-Oost 1899-1908, te Haarlem 1908-1936, kerkhistoricus, † Haarlem 9 jan. 1948, zn. van Bonne en Antje Sijnes van der Goot.
 2. Stephen Willemvolgt XVIa.
 3. Susanna Carolina de Clercq, geb. Halfweg (N.-H.) 27 mei 1880, † ald. 30 okt. 1880.
 4. Hendrik de Clercq, geb. Halfweg 26 nov. 1881, † ald. 2 sept. 1882.
 5. Aleida Claudine de Clercq, geb. Halfweg 15 nov. 1883, † ald. 3 okt. 1885.

XVIa Stephen Willem de Clercq 1878-1938

XVIa.

Stephen Willem de Clercq, geb. Velsen 7 nov. 1878, fruitteler, landoeconoom, opzichter der domeinen voor de provincies Noord-Holland en Utrecht 1909-1919, hoofdingeland 1912-1915, heemraad 1915-1921 en dijkgraaf Haarlemmermeerpolder 1921-1929, mede-oprichter en commissaris landbouwmaatschappij Westerwolde, commissaris N.V. Koninklijke Handel Maatschappij v/h Boeke en Huidekoper, bestuurder Vereeniging Weldadigheid naar Vermogen, voorzitter Haarlemse Orkestvereeniging 1925-1931, † Bloemendaal 29 april 1938, tr. ald. 21 april 1906 (echtsch. ingeschr. ald. 13 dec. 1937) Anne Marie Stoop, geb. Soerabaja (Oost-Java) 18 aug. 1881, † Haarlem 24 dec. 1949, dr. van Ir. Adriaan en Wilhelmine Bernardine van Deventer.
Uit dit huwelijk:

 1. Feyna de Clercq, geb. h. De Olmenhorst, Lisserbroek 20 febr. 1907, † Bloemendaal 21 dec. 1983, tr. ald. (bij volm.) 12 juni 1935 Gerardus Duyckinck Sander, geb. Den Helder 26 april 1907, procuratiehouder Jod- und Schwefelbad GmbH te Bad Wiessee (Beieren) 1936-1946, directeur P. de Jong Pzn, graan- en zaadhandel te Wormerveer 1950-, directeur/eigenaar J.C. Bernelot Moens n.v., technisch bureau te Amsterdam 1955-1970, † Bloemendaal 29 juni 1991, zn. van Gerardus en Anna Catharina Metzelaar.
 2. Robert de Clercq, geb. h. De Olmenhorst, Lisserbroek 20 juni 1908, student Landbouwhogeschool te Groningen, † Haarlem 8 aug. 1929.
 3. Govert Willem Adriaanvolgt XVIIa.
 4. Elisabeth de Clercq, geb. Velsen 21 april 1911, † Rome 28 dec. 1997, tr. Londen 29 febr. 1936 (door echtsch. ontbonden 27 juni 1950) Giuseppe Benedetto Donzuso, geb. Acireale (Sicilië) 21 maart 1898, koopman, † München 20 juli 1956, zn. van Rosario en Concetta Velis.
 5. Adriaanvolgt XVIIb.

 

XVIIa Govert de Clercq

XVIIa.    

Govert Willem Adriaan de Clercq (King’s medal for Courage, King’s medal for Freedom), geb. h. De Olmenhorst, Lisserbroek 10 dec. 1909, planter (Java) 1932-1938, koopman, directeur Jod- und Schwefelbad GmbH te Bad Wiessee (Beieren) 1955-1956, fruitteler en landbouwer te Lisserbroek, hoofdingeland 1942-1972, heemraad 1972-1980 Haarlemmermeerpolder, lid hoofdbestuur Nederlandse Fruit Organisatie 1946-1953, 1955-1976, † Heemstede 22 april 1989, tr. 1e (bij volm.) Haarlem 17 maart 1934 (echtsch. ingeschreven ald. 21 nov 1939) Elisabeth Jacoba Verhagen, geb. Soerabaja 24 juni 1911, hist. cand., dr. van Jan en Wilhelmina Martina Posthumus, † Gouda 27 okt. 1994; zij hertr. 20 juli 1944 Dr. Willem Ruurd Martinus Noordhoff; tr. 2e Ede 20 febr. 1940 (echtsch. ingeschr. Haarlem 31 juli 1945) Pauline Hermina Elizabeth Waller, geb. Amsterdam 19 jan. 1909, † Zeist 11 juli 2001, dr. van Arnoud en Henriette Pierson; zij hertr. ‘s-Graveland 27 okt. 1953 Cornelis Kortenoever; tr. 3e Haarlemmermeer 23 mei 1946 (echtsch. ingeschr. ald. 3 jan. 1948) Johanna Petronella van der Maden, geb. Haarlemmermeer 10 dec. 1920, dr. van Cornelis en Agatha Sprengers; tr. 4e Parijs 11 sept. 1948 (echtsch. ingeschr. ald. ’s-Gravenhage 2 juli 1951) Resina Elisabeth Phaff, geb. Winschoten 12 sept. 1918, dr. van Roelof en Geertje Mellema, † Londen 16 sept. 2007; tr. 5e München 17 april 1952 (echtsch. ingeschr. ‘s-Gravenhage 3 febr. 1958) Rosemarie Ruckenbrod, geb. Leipzig 6 okt. 1920, † Leer (Oost-Friesland) 30 maart 2011, dr. van Julius en Elisabeth Bertelsmann; tr. 6e Bad Wiessee (Beieren) 9 dec. 1958 Margrit Laure Dorothea Jost, geb. Tegernsee (Beieren) 9 dec. 1930, † Heemstede 29 mei 2002, dr. van Werner Johannes en Dorothea Elisabeth Werder.
Uit het eerste huwelijk:

 1. Robert Olafvolgt XVIIIa.
  Uit het tweede huwelijk:
 2. Stephanus Willem Gideonvolgt XVIIIb.
  Uit de derde verbintenis:
 3. Geert Jan van der Maden, geb. h. De Olmenhorst 18 nov. 1945 (vóór het huwelijk met zijn moeder; is wel erkend, maar kon niet worden geëcht), tr. Sassenheim 20 okt. 1966 Anneke Hoogervorst, geb. Sassenheim 7 mei 1946, dr. van Leonardus Hoogervorst en Adriana van der Zwaan.
  Uit dit huwelijk:
  a. Monique van der Maden, geb. Abbenes 3 juli 1967
  b. Leon van der Maden, geb. Buitenkaag 12 juni 1971
  Uit het zesde huwelijk:
 4. Florian Matthijsvolgt XVIIIc.
 5. Jeroen Lucas de Clercq, volgt XVIIIc2.
 6. Daniël Cyrilvolgt XVIIId.

 

XVIIIa Robert de Clercq 1935-

XVIIIa.    

Mr. Robert Olaf de Clercq, geb. Batavia 30 juli 1935, (hoofd-)ambtenaar Prov. Gelderland en Friesland, min. van Buitenlandse Zaken en C.R.M./W.V.C (Internationale Betrekkingen) 1963-1990, tr. 1e Arnhem 10 dec. 1965 (door echtsch. ontb. 29 mei 1980) Bontsje Renske Breen, geb. Amsterdam 30 okt. 1941, oud-logopediste, † Naarden 31 dec. 2008, dr. van Marinus Frederik en Rensje Alida Engelen,  tr. 2e St. Gallen (CH) 8 nov. 1985 Margot Ruth Gloor, geb. Bern 7 aug. 1933, oud-haute-couturière, dr. van Hans en Ruth Fanny Klingelfuss.    [Wenen]
Uit het eerste huwelijk:

 1. Rensje Aleide Caroline de Clercq, geb. Leeuwarden 7 maart 1967, tr. Groningen 3 okt. 1998 Drs. Merijn Johan George Alexander Platteel, geb. Amsterdam 2 sept. 1967, zelfstandig ondernemer, zn. van Henricus Albertus Cornelis en Mathilde Elisabeth Maria Deur.    [Apeldoorn]
 2. Elisabeth Feyna Wilhelmina de Clercq, geb. Leeuwarden 7 maart 1967, internationaal Personal Assistant en psychotherapeute in opleiding    [Amersfoort]

 

XVIIIb Steven WG de Clercq

XVIIIb.

Drs. Stephanus Willem Gideon de Clercq, geb. h. De Olmenhorst, Haarlemmermeer 5 april 1941, drs. geologie 1974, oud-directeur Universiteitsmuseum Utrecht -1997,  senior consultant Academisch Erfgoed, tr. Amsterdam 16 mei 1969 Barbara Sjuwke Maria Brinkgreve, geb. Amsterdam 9 jan. 1948, beeldend kunstenaar, oud-lerares Spaans, directeur Prov. Utrechtsch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen 1994-2002, dr. van Geurt Brinkgreve en Sjuwke Maria Laura Kunst.    [h. Herteveld, Maarssen]
Uit dit huwelijk:

 1. Drs. Sarah de Clercq, geb. Amsterdam 28 sept. 1971, kunsthistorica, hoofd afdeling 19de-eeuwse kunst bij veilinghuis Christie´s Amsterdam, tr. Maarssen 12 febr. 2005 Felix Paul van der Stok, geb. Zeist 13 nov 1970, business development manager Orange Nederland N.V., zn. van Felix Paul van der Stok en Juultje van Houwelingen.    [Amsterdam]
 2. Anne Barbara, volgt XIXa.

 

XIXa Anne de Clercq

XIXa.

Anne Barbara de Clercq, geb. Amsterdam 3 dec. 1973, cameravrouwe en regisseuse.
Uit haar relatie met Margaretha (Marika) Hendrika Cornelia Zijp, geb. Akersloot, 29 april 1972, creative director, dr. van Jan Zijp en Joke Seignette: [Amsterdam]

 1. Jacob Gideon de Clercq, geb. Amsterdam 5 juli 2016

XVIIIc Florian de Clercq

XVIIIc    

Florian Matthijs de Clercq, geb. Haarlem 24 juni 1960, ondernemer, directeur-eigenaar Olmenhorst Fruit B.V., tr. Heemstede 9 juli 1993 (+ echtscheiding) Rosalia Maria Frederica (Rosemarie) van der Ham, geb. Lisserbroek 17 juli 1964, ondernemer, dr. van Hermanus Johannes Maria van der Ham en Rosalia Frederica Cornelia van der Veek.    [h. De Olmenhorst, Lisserbroek]
Uit dit huwelijk:

 1. Amber Elisa de Clercq, geb. Leiden 23 april 1994.
 2. Julius Lucas Herman de Clercq, geb. Leiden 16 jan. 1996.
 3. Feyna Suzanna Liselotte de Clercq, geb. Lisserbroek 24 mei 1999.

 

Jeroen de Clercq (1963)

XVIIIc2

Jeroen Lucas de Clercq, geb. Haarlem 21 febr. 1963, general manager en chief executive officer Swissport Kenya [Nairobi], tr. 1e Heemstede 19 juni 1992 (echtsch. ingeschr. ald. 24 dec. 2003) Jacqueline Maria Christina Rutte, geb. Bloemendaal 11 dec. 1956 [Servian, Frankrijk], dr. van Anthonius Maria en Alisabeth Vink; tr. 2e Nairobi 14 febr. 2009 Hildabeta Mikhako Amiani, geb. Kisumu (Kenia) 6 mei 1978, Marketing & E-Commerce Manager Eastern Africa - KLM Royal Dutch Airlines, dr. van Allan Amiani Masere en Zibiah Bulemi Amiani.
Uit dit huwelijk:

 1. Adriaan Amiani de Clercq, geb. Nairobi 6 dec. 2013

XVIIId Daan de Clercq

XVIIId.    

Drs. Daniël Cyril de Clercq, geb. Amsterdam 18 april 1968, historicus, eigenaar Historisch Bureau De Clercq, eindredacteur Nederland's Patriciaat en Nederland's Adelsboek, tr. Amsterdam 5 nov. 1999 Gwendolyn (Wendy) Meijer, geb. Amsterdam 17 jan. 1963, verpleegkundige, dr. van Leendert Cornelis Meijer en Maria Gerardine Johanna van der Velde.    [Lisserbroek]
Uit dit huwelijk:

 1. Steven Daniël de Clercq, geb. Amsterdam 28 juni 1998, student culturele antropologie Univ. van Amsterdam.
 2. Martijn Govert de Clercq, geb. Amsterdam 21 maart 2000

 

XVIIb Adriaan de Clercq

XVIIb.   

Adriaan de Clercq (zoon van XVIa), geb. Bloemendaal 1 febr. 1914, oprichter en directeur-eigenaar Mavotrans, groothandel in bouwmaterialen te Zoetermeer, † Aerdenhout 17 mei 1996, tr. Überlingen (Baden) 3 aug. 1943 Karin Hildegard Elmenhorst, geb. Kiel (Schleswig-Holstein) 16 dec. 1917, † Bloemendaal 30 aug. 2002, dr. van Max Wolfram en Elisabeth Sophie Agnes Scherz.
Uit dit huwelijk:

 1. Maria Elizabeth de Clercq, geb. Überlingen (15 febr. 1945, † Haarlem 16 maart 1999, tr. Bloemendaal 25 aug. 1971 (door echtsch. ontb. Düsseldorf 30 sept. 1986) Alberto Rosario Franco de Falco, geb. Napels 20 nov. 1945, numismaticus [Napels], zn. van Guiseppe en Rila Formisano.
 2. Lucas Willem Adriaanvolgt XVIIIe.
 3. Johannes Tobiasvolgt XVIIIf.
 4. Peter Richardvolgt XVIIIg.
 5. Adriaan Jacob, volgt XVIII

 

XVIIIe Lucas de Clercq

XVIIIe.    

Lucas Willem Adriaan de Clercq, geb. Bad Salzungen (Thüringen) 17 mei 1947, belegger [Pully, Vaud], tr. Dijon 4 nov. 1977 Marie-Françoise Kowal, geb. Dijon 21 maart 1955, dr. van François Ladislas en Marie Therese Masczka. [Echichens, Vaud]
Uit dit huwelijk:

 1. Emilie Barbara de Clercq, B.Sc., geb. Leiderdorp 12 nov. 1978, tr. Satigny (Genève, Zwitserland) 19 aug. 2005 Olivier Remy, geb. Fribourg (Zwitserland) 14 juli 1971, zn. van Jean-Pierre Remy en Genevieve Hayoz.    [Genève]
 2. Julie Pomme de Clercq, geb. Leiderdorp 1 juni 1980, studente Italiaans.    [Lugano, Ticino]
 3. Marie Ambre de Clercq, geb. Haarlem 7 juni 1989.

XVIIIf Hans de Clercq

XVIIIf.    

Johannes Tobias de Clercq, geb. h. De Olmenhorst, Lisserbroek 19 nov. 1948, journalist-publicist, tr. Lemmer 11 sept. 1996 Mirjam Elmira Mariëtte Letsch, geb. Alkmaar 12 mei 1965, antropologe, dr. van Abraham Cornelis en Geertruida Johanna van den Berg.        [Bantega]
Uit zijn eerdere relatie met Pauline Barbara Josephine Aarts, geb. Venlo 21 sept. 1949, dr. van Marie François en Petronella Smeets:

 1. Michael Sebastiaan de Clercq, geb. Amsterdam 13 april 1985.                                                                          [Nelson, Nieuw Zeeland]
 2. Daniël Alexander de Clercq, geb. Giethoorn 15 okt. 1988.                                                                                  [Nelson, Nieuw Zeeland]

XVIIIg Peter de Clercq

XVIIIg.    

Dr. Peter Richard de Clercq, geb. Bloemendaal 10 april 1952, hist. dr. Enschede 1997, historicus, freelance medewerker musea, tr. ‘s-Gravenhage 16 april 1987 Jade Seow, M.A., geb. Singapore 18 dec. 1950, dr. van Seng Choon en Chwee Har Yeo.     [Londen]
Uit dit huwelijk:

 1. Emma Lindsay de Clercq, geb. ‘s-Gravenhage 13 aug. 1987.
 2. Elizabeth Jane de Clercq, geb. ‘s-Gravenhage 30 aug. 1989.
 3. Katherine Isabel de Clercq, geb. ‘s-Gravenhage 10 sept. 1992.

XVIIIh Aad de Clercq

XVIIIh.    

Adriaan Jacob de Clercq, geb. Haarlem 21 febr. 1955, muzikant [Brasc, Aveyron], tr. 1e Haarlem 11 mei 1989 (door echtsch. ontbonden) Riemke Riemersma, geb. Leeuwarden 28 aug. 1953, dr. van Krijn en Grietje Mosselman; tr. 2e Requista (Aveyron, Frankrijk) 6 sept. 2008 Sabine Carole Viarouge, geb. Albi (Tarn) 6 sept. 1973, dr. van Alain en Rolande Caillol.
Uit het eerste huwelijk:

 1. Nina Lucia de Clercq, geb. Haarlem 4 aug. 1990.
 2. Eva Maria de Clercq, geb. Haarlem 11 aug. 1992.
  Uit het tweede huwelijk:
 3. Patrick Adriaan de Clercq, geb. Albi 1 april 2000.

XVb Daniel de Clercq 1854-1931

XVb.    

Ir. Daniël de Clercq (zoon van XIVa), geb. Heerde 21 aug. 1854, ingenieur, directeur (stoom-)verffabrieken in achtereenvolgens Haarlem, Gösting (Steiermark) en Laren, lid gemeenteraad Haarlem 1890-1892, directeur N.V. D. de Clercq’s Bureau voor Technisch Nieuws te Bloemendaal 1900-, mede-oprichter Bond voor Landnationalisatie 1889, voorzitter Vereeniging Volksbelang, voorzitter Nederlandsche Vegetarischen Bond 1898-1907, 1925-1927, voorzitter Vereeniging voor Wettelijke Dierenbescherming, voorzitter Nederlandsche Vereeniging tegen de Prostitutie, † Aerdenhout 15 dec. 1931, tr. Zandvoort 12 dec. 1892 Maria Cornelia van Scherpenberg, geb. Batavia 24 juni 1856, † Haarlem 31 okt. 1950, dr. van August en Maria Adolphine Schill en gesch. echtg. van Jacobus Herman Martens.
Uit dit huwelijk:

 1. Wouter de Clercq, geb. Gösting (Steiermark) 15 aug. 1893, student te Wageningen, † (verdronken) ald. 27 april 1914.
 2. Frans Adolfvolgt XVIb.

 

XVIb Frans Adolf de Clercq

XVIb.   

Frans Adolf de Clercq, geb. Nunspeet 24 nov. 1897, beherend vennoot steenfabriek bij Nijmegen, ondernemer, † Johannesburg (Z.-Afrika) 21 okt. 1960, tr. Rotterdam 20 mei 1926 Anna Laverge, geb. Rotterdam 23 jan. 1906, † Kaapstad (Z.-Afrika) 17 mei 1985, dr. van Jan Lodewijk en Anna van Tra.
Uit dit huwelijk:

 1. Lucas Daniëlvolgt XVIIc.
 2. Wouter Matthijs de Clercq, geb. Eindhoven 11 juni 1930, oud-vice-president First National Bank of Boston te New York.    [New York]
 3. Johannes Lodewijkvolgt XVIId.

 

XVIIc Lucas Daniel de Clercq

XVIIc.    

Lucas Daniël de Clercq, M.D., geb. Eindhoven 7 jan. 1929, keel-, neus- en oorarts te Kaapstad 1965-1977 en Seattle 1977-1994, tr. St. Michielsgestel 14 juli 1962 Agnes Henriëtte Hubertine van Lanschot, geb. ‘s-Hertogenbosch 25 febr. 1935, dr. van Cornelis Godefriedus Josephus en Jeanne Henriette Hubertine Temminck.     [Coupeville, Washington]
Uit dit huwelijk:

 1. Casper Lucasz de Clercqvolgt XVIIIi
 2. Feyna Agnes de Clercq, B.A., geb. Kaapstad 31 dec. 1965, product manager bij Lucas Learning Corp., tr. Seattle (Washington) 1 aug. 1992 Carl Frederick Oman, B.A., M.A., geb. Denver (Colorado) 24 juni 1963, software engineer, zn. v. Frederick Paul en Mary Jane Burruss.    [San Francisco]
 3. Daniëlle Eugénie de Clercq, B.A., M.A., M.B.A, geb. Kaapstad 11 jan. 1967, business consultant.     [San Francisco]
 4. Willemijn Henriëtte de Clercq, B.A., geb. Kaapstad 13 mei 1968, product manager bij Microsoft Corp., tr. Poulsbo (Washington) 26 sept. 1999 William Trotter Shelton, B.A., geb. Baltimore (Maryland) 17 dec. 1966, software engineer, zn. van William Trotter Shelton en Geraldine Stagner.    [Seattle]

 

XVIIIi Casper de Clercq

XVIIIi    

Casper Lucasz. de Clercq, B.A., M.A., M.B.A, geb. Kaapstad 26 jan. 1964, vice-president Aerogen Corp., tr. Nashville, Tennessee (USA) 25 juni 2006 Margaret Wickliffe Brown, geb. Nashville 24 feb. 1968, dr. van  Martin Shallenberger Brown en Elizabeth Black Moorhead.    [San Francisco]
Uit dit huwelijk:

 1. Lucas Martin Florian de Clercq, geb. San Francisco 8 okt. 2007
 2. Willem ... de Clercq, geb. San Francisco .....
 3. Martin Cornelis de Clercq, geb. San Francisco 5 april 2011

XVIId Jan de Clercq

XVIId.   

Johannes Lodewijk de Clercq B.Sc. (mining geology), geb. Nijmegen 23 febr. 1933, fokker van Engelse renpaarden te Robertson (Kaapprovincie) 1973-1994, [Lisserbroek], tr. 1e Randfontein 10 juli 1954 (echtsch. ingeschr. Pretoria 30 dec. 1954) Rajna Alexander, geb. Joegoslavië 1931, tr. 2e Heepen (Nordrhein-Westfalen) 9 febr. 1969 (echtsch. ingeschr. Johannesburg, Z.-Afrika 10 maart 1971)  Alexandra Charlotta Benteler, geb. Heepen 1 jan. 1943, dr. van Erich en Alix Knorr [Gmund am Tegernsee, Beieren]; tr. 3e Wijnberg Kaapstad 18 nov. 1971 (door echtsch. ontb. Kaapstad omstr. 1990) Dr. Diane Roby Jacqueline Moni, geb. Johannesburg 16 dec. 1943, spoedarts, [Antwerpen], dr. van Peter en Mary Matulovich.
Uit het tweede huwelijk:

 1. Ir. Stephani Elisabeth de Clercq, geb. Heilbronn 20 mei 1970, tr. Tegernsee (Beieren) 31 juli 1999 Ir. Bastian Seidel, geb. Libanon 11 juni 1966, management consultant, zn. van Frank Ferstel en Gertrude Seidel.    [München]
  Uit het derde huwelijk:
 2. Gideon Stephan de Clercq, B.Sc. Eng., geb. Kaapstad 23 juni 1973, product manager.     [Antwerpen]
 3. Paul Frans Gijsbrecht de Clercq, geb. Kaapstad 30 juni 1974, chirurg.     [Londen]
 4. Nicholaas Adriaan de Clercq, geb. Robertson (Kaapprovincie) 16 feb. 1979, student architectuur.    [Leuven]

XVc Adriaan de Clercq 1855-1931

XVc.    

Adriaan de Clercq (zoon van XIVa), geb. h. Lapinenburg, Hillegom 29 okt. 1855, beherend vennoot Haarlemsche Bankvereeniging Teding van Berkhout & De Clercq, voorzitter Kamer van Koophandel en Fabrieken Haarlem 1912-1920, commissaris Eerste Nederlandsche Electrische Tramwegmaatschappij, commissaris Maatschappij tot Exploitatie van Staalwaterbronnen, mede-oprichter en bestuurder Vereeniging Weldadigheid naar Vermogen, † h. De Viersprong, Aerdenhout 7 mei 1931, tr. Leusden 28 mei 1891 Louise s’Jacob, geb. ‘s-Gravenhage 29 mei 1864, lid bestuur (voorzitter) Alg. Ned. Vrouwenvereeniging ‘Arbeid Adelt’, afd. Haarlem 1904-1930, † h. De Viersprong, Aerdenhout 21 maart 1933, dr. van Mr. Eduard Herman en Jkvr. Cornelia Lucipara Goverta Elise de Stuers.
Uit dit huwelijk:

 1. Stevenvolgt XVIc.
 2. Eduard Hermanvolgt XVId.
 3. Cornélie Louise de Clercq, geb. Haarlem 14 april 1895, † Bussum 28 okt. 1970, tr. Bloemendaal 2 okt. 1917 Jacob Albrecht Insinger, geb. Amsterdam 31 jan. 1891, scheikundige N.V. Chemische Fabriek Naarden, † Bussum 10 okt. 1966, zn. van Mr. Eduard Willem en Jacoba Cornelia Waller.
 4. Reinout de Clercq, geb. Haarlem 19 mei 1897, procuratiehouder Internationale Crediet- en Handelsvereeniging Rotterdam, † a/b M.S. Sibajak 2 april 1928, tr. Singapore 10 dec. 1925 Adriana Wilhelmina van Dam van Noorderloos, geb. Land Tjampea (residentie Batavia, regentschap Buitenzorg) 13 sept. 1897, † ‘s-Gravenhage 30 maart 1991, dr. van Nicolaas Theodorus Jacobus en Elisabeth Marie van Motman en gesch. echtg. van Carel Louis van der Plas.

XVIc Steven de Clercq 1892-1970

XVIc.   

Steven de Clercq, geb. Haarlem 9 okt. 1892, procuratiehouder en bureau-chef Haarlemsche Bankvereeniging Teding van Berkhout & De Clercq, later kantoor Haarlem De Twentsche Bank N.V., lid gemeenteraad Bloemendaal 1927-1932, penningmeester Zendingsbureau Oegstgeest, † Haarlem 2 maart 1970, tr. Bloemendaal 6 sept. 1917 Jkvr. Mr. Anna Deborah Louise van Lennep, geb. Haarlem 14 sept. 1894, lid gemeenteraad Haarlem 1939-1941, † ‘s-Gravenhage 12 sept. 1976, dr. van Jhr. Dr. theol. Maximiliaan Frederik en Emilie Marie Antoinette van Eeghen.
Uit dit huwelijk:

 1. Drs. Emilie Marie Antoinette de Clercq, geb. Hillegom 1 aug. 1918, med. drs., huisarts te Bennebroek, docente Christelijk Lyceum te Haarlem, lid gemeenteraad Heemstede, adjunct-directeur St. Elisabeth’s Gasthuis te Haarlem, † Heemstede 17 april 1999, tr. Dordrecht 13 febr. 1943 Mr. Adriaan Anton Vriesendorp (O.O.N.), geb. Dordrecht 23 juni 1916, secretaris Kamer van Koophandel Amsterdam, secretaris Centraal Bierbrouwerij Kantoor te Amsterdam, † Haarlem 14 jan. 1986, zn. van Herman Jacob en Johanna Catharina Moll.   
 2. Louise Coralie de Clercq, geb. Hillegom 1 nov. 1919, † ‘s-Gravenhage 15 okt. 1997, tr. Heemstede 10 okt. 1945 Jhr. Louis Jacques Quarles van Ufford, geb. Hilversum 26 juni 1919, oud-sectiechef Shell Nederland Verkoop Mij. N.V. te Rotterdam, † ’s-Gravenhage 18 april 2007, zn. van Jhr. Louis Jacques en Cordula Catharina Agatha van Bemmelen.   
 3. Willem Adriaan de Clercqvolgt XVIIe.
 4. Cornélie Theodora de Clercq, geb. Bloemendaal 20 aug. 1923, oud-fysiotherapeute, † ’s-Gravenhage 12 okt. 2001, tr. Heemstede 29 maart 1952  Frederik Nicolaas Lucretius Aberson, geb. Medan (Oost-Sumatra) 27 mei 1923, oud-bedrijfsjurist Shell Internationale Petroleum Mij. in Indonesië, † ’s-Gravenhage 18 aug. 1991, zn. van Anton Adriaan en Johanna Louise Hermanna Elisabeth Rahder.    [‘s-Gravenhage]

 

XVIIe Willem Adriaan de Clercq

XVIIe.    

Willem Adriaan de Clercq (O.O.N.), geb. Bloemendaal 15 april 1922, reder zeevisserij, directeur N.V. Verre Visserij Maatschappij 1946-1952, firmant Assurantiegroep Langeveldt, directeur Hudig-Langeveldt, makelaars in assurantiën -1984, firmant Alfred Schröder, Lloyd’s Agents Amsterdam -1984, lid bestuur Kon. Ned. Redding Mij. 1971-1994, directeur Oostersche Handel en Reederijen 1976-1997, † Santpoort-Zuid 19 jan. 2008, tr. Heemstede 17 febr. 1948 Theodora Catherina van Lennep, geb. Ede 25 aug. 1926, † Santpoort-Zuid 3 aug. 2004, dr. van Johan Frederik en Jkvr. Wilhelmina Catharina van Holthe. 
Uit dit huwelijk:

 1. Mr. Drs. Wilhelmina de Clercq, geb. Velsen 12 dec. 1948, criminologisch drs., algemeen directeur Integraal Kankercentrum Amsterdam, tr. Delft 11 okt. 1972 Ir. August Leonard Hein Heijbroek, geb. ‘s-Gravenhage 26 maart 1946, werktuigbouwkundig ingenieur, interim-manager, zn. van Jan Daniël en Inga Margaretha van Zadelhoff.    [Laren, N.-H.]
 2. Drs. Louise Coralie de Clercq, geb. Velsen 14 aug. 1950, drs. theologie.    [Haarlem]
 3. Stevenvolgt XVIIIi.

 

XVIIIi Steven de Clercq

XVIIIi.   

Drs. Steven de Clercq, geb. Velsen 9 april 1953, econ. drs., management consultant, tr. Goor 8 okt. 1977 Eva Catharina Jannink, geb. Goor 28 juni 1954, dr. van Engbert Nicolaas en Rika Tia Prummel.    [Zeist]
Uit dit huwelijk:

 1. Isabelle Annebé de Clercq, geb. Naarden 13 okt. 1981, studente rechten    [Groningen]
 2. Nicolien Catharina de Clercq, geb. Bussum 19 april 1983, studente geneeskunde.       [Amsterdam]
 3. Bastiaan Willem de Clercq, geb. Varese (Lombardije) 11 jan. 1986.

XVId Eduard Herman de Clercq

XVId.   

Eduard Herman de Clercq, geb. Haarlem 24 jan. 1894, directeur kantoor Hillegom Twentsche Bank N.V., † Bloemendaal  4 sept. 1977, tr. ald. 9 sept. 1919 Wilhelmina Cornelia van Houten, geb. Soerabaja (Oost-Java) 18 juni 1898, † Utrecht 30 juni 1999, dr. van Mr. Johannes Bernardus en Euphemie Elisabeth Sluiter.
Uit dit huwelijk:

 1. Herman Adriaanvolgt XVIIf.
 2. Euphemie Elisabeth de Clercq, geb. Heemstede 28 febr. 1923, tr. Bloemendaal 18 aug. 1951 Dr. Jacobus Johannes van Bork, geb. Zutphen 17 juni 1922, zenuwarts, zn. van Paul en Maria Johanna de Ridder.    [Utrecht]

 

XVIIf Herman Adriaan de Clercq

XVIIf.    

Herman Adriaan de Clercq, geb. Heemstede 15 febr. 1921, constructeur Bronswerk Amersfoort, † Soest 21 dec. 1998, tr. Bloemendaal 16 april 1955 Ada Muriel Arnold, geb. Batavia 29 mei 1930, dr. van Alfred Ernest Reinier en Muriel Ada Elisabeth Udink ten Cate.    [Soest]
Uit dit huwelijk:

 1. Willemien Elisabeth de Clercq, geb. Haarlem 26 aug. 1956    [Soest]
 2. Eduard Reinier de Clercq, geb. Haarlem 3 april 1959, employé sociale werkplaats.    [Soest]

XVd Gideon Stephanus de Clercq sr

XVd.   

Gideon Stephanus de Clercq (zoon van XIVa) (R.N.L., G.O.N., Officier Orde Kroon van België), geb. Lisse 19 febr. 1862, officier infanterie, redacteur Algemeen Handelsblad, algemeen secretaris-penningmeester Nederlandse Maatschappij voor Nijverheid en Handel, commissaris Electrische Spoorweg Maatschappij, president-commissaris Algemeen Handelsblad, commissaris Haarlemsche Hypotheekbank, ondervoorzitter Bureau Handelsvoorlichtingen, lid Algemeen bestuur Vereniging Hooger Handelsonderwijs, lid hoofdbestuur Algemene Nederlandse Vereniging voor Vreemdelingenverkeer, eerste secretaris van de Centrale Commissie voor Plan 1913, †  Bloemendaal 5 maart 1942, tr. Amsterdam 31 jan. 1889 Carolina Auguste Antoinette Sophie Boissevain, geb. Amsterdam 18 sept. 1868, † Haarlem 18 april 1945, dr. van Gideon Maria en Louise Caroline toe Laer.
Uit dit huwelijk:

 1. Gideon Stephanusvolgt XVIe.
 2. Louise Caroline de Clercq, geb. Aerdenhout 16 april 1902, instructrice Vrouwen Auto Corps 1940-1942, werkzaam bij Rode Kruis te Semarang en Eindhoven 1948-1988, † Bentveld 27 febr. 1997, tr. Bloemendaal 2 jan. 1923 Mr. Frans van Houten (O.O.N.), geb. Soerabaja (Oost-Java) 16 okt. 1896, advocaat te Semarang 1923-(1940), werkzaam secretariaat Philips N.V. 1949-1956, juridisch adviseur Hoge Autoriteit der Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal 1956-1961, † Amsterdam 15 dec. 1968, zn. van Mr. Johannes Bernardus en Euphemie Elisabeth Sluiter.

XVIe Gideon Stephanus de Clercq junior

XVIe.   

Gideon Stephanus de Clercq (O.O.N., Commandeur in orde v.h. Zuiderkruis van Brazilië), geb. Nieuwer-Amstel 20 okt. 1890, directiesecretaris Hollandse Bank voor Zuid-Amerika te Buenos Aires 1914-, later te Rio de Janeiro, lid fa. Van Berkel Ltda. 1932-1941, leider Serviço Holandês de Informaçoes en cultureel attaché van de Nederlandse ambassade in Brazilië, ereburger Rio de Janeiro, res.-officier inf., laatst. 1e luitenant, † Amsterdam 18 sept. 1972, tr. 1e Barbados 11 febr. 1919 (door echtsch. ontbonden) Maruicha de Conceição Gracie, geb. Rio de Janeiro 8 dec. 1894, dr. van Pedro en Lucinda Jardin; tr. 2e Montevideo (Uruguay) 1 maart 1950 Geertje Sonja Westerhout (Commandeur in orde v.h. Zuiderkruis van Brazilië), geb. Utrecht 16 april 1915, beeldend kunstenares, † Laren (N.-H.) 24 sept. 1996, dr. van Charles George Kornelis en Adriana Maria van den Brink.
Uit het eerste huwelijk:

 1. Roberto Gideon Gracie de Clercq, geb. Rio de Janeiro 10 sept. 1922, journalist, technicus administratie, † Rio de Janeiro 3 maart 1997, tr. 1e Rio de Janeiro 29 jan. 1953 (echtsch. ingeschr. ald. 8 maart 1968) Therezinha del Panta, geb. Rio de Janeiro 8 april 1931, dr. van René en Emma del Panta; tr. 2e Caiana (Minas-Gerais) 25 maart 1973 Marlene Pereira de Souza, geb. Divino (Minas-Gerais) 31 juli 1952, dr. van Felix en Anazia Leite     [Espera Feliz, Minas-Gerais]

 

Genea_schema_Stephanus_dC_Wzn.jpg

Schematisch overzicht

Nieuws