Genealogie

Tak Gideon Jeremias de Clercq (1828-1896)

XIVb Gideon Jeremias de Clercq

XIVb.    

Gideon Jeremias de Clercq (zoon van XIIIa), geb. ‘s-Gravenhage 8 april 1828, lid firma Van Oordt & De Clercq, makelaars in suiker te Rotterdam 1851-, directeur Nederlandsch-Indische Handelsbank te Amsterdam 1863-, commissaris Nederlandsch-Indische Spoorweg Mij., mede-oprichter Hollandse Hypotheekbank, president-commissaris mijnbouw-maatschappij Salida -1886, lid Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam 1880-1882, † Hilversum 16 sept. 1896, tr. Amsterdam 12 okt. 1854 Anna Kleinmann, geb. Grand-Fontaine (Vogezen) 18 juli 1831, † Hilversum 25 nov. 1914, dr. van Albert Herman Adolph en Elisabeth Mollet.
Uit dit huwelijk:

  1. Adolphe de Clercq, geb. Rotterdam 28 febr. 1856, † ald. 3 okt. 1856.
  2. Marguerite Caroline de Clercq, geb. Rotterdam 15 sept. 1857, kunstschilderes, † Hilversum 27 jan. 1933.
  3. Gerard Matthieuvolgt XVe.
  4. Louise de Clercq, geb. Rotterdam 10 febr. 1861, † Hilversum 22 maart 1933.
  5. Anna Elisabeth de Clercq, geb. Amsterdam 12 febr. 1867, † Utrecht 5 febr. 1930, tr. Hilversum 10 juli 1890 Marie Ephraïm Bartholomeus Johannes Kluit, geb. Leiden 7 aug. 1858, officier marine 1878-, laatst. luitenant-ter-zee 1ste klasse 1890-1894, adjunct-directeur K.N.M.I. (afdeling Zeevaart), † Utrecht 18 april 1906, zn. van Marie Adrien en Ephraïma Martha Johanna Scheltema.

 

XVe Gerard Matthieu de Clercq

XVe.   

Gérard Matthieu de Clercq, geb. Rotterdam 8 okt. 1859, mede-oprichter en lid firma De Clercq & Boon Hartsinck (v/h fa. De Clercq & Van Essen), commissionairs in effecten te Amsterdam 1885-, mede-oprichter en directeur Nieuw Amsterdamsch Administratiekantoor -†, † Hilversum 4 april 1925, tr. ald. 20 aug. 1885 Catharina Engeltje Westendorp, geb. Amsterdam 9 sept. 1858, † ‘s-Gravenhage 28 nov. 1939, dr. van Herman Karel en Maria Johanna de Monchy.
Uit dit huwelijk:

  1. Johanna Maria de Clercq, geb. Amsterdam 12 nov. 1890, kunstschilderes, † ‘s-Gravenhage 17 april 1977, tr. Hilversum 23 juli 1914 Jan Carel Elias baron van Lynden (R.N.L.), geb. Breda 23 okt. 1887, luitenant-ter-zee 2e klasse 1910-1914, administrateur Dept. van Financiën 1914, directeur-generaal Rijksgebouwendienst 1924-1941, eerste onder-voorzitter Ned. Rode Kruis, grootmeester van Koningin Wilhelmina 1946, † ‘s Gravenhage 19 mei 1946, zn. van Graaf Antonie Jacob Herbert en Jkvr. Henriëtte de Jonge.
  2. Gideon Karelvolgt XVIf.

XVIf Gideon Karel de Clercq

XVIf.   

Gideon Karel de Clercq, geb. Amsterdam 8 jan. 1893, adjunct-directeur Stichting Landverhuizing Nederland, leraar, † Ermelo 12 juni 1966, tr. 1e Hilversum 19 febr. 1919 (echtsch. ingeschr. ald. 18 dec. 1936) Barendina Cornelia Plugge, geb. Scheveningen 26 okt. 1895, danslerares, † ‘s-Gravenhage 9 okt. 1975, dr. van Job en Cornelia Vink; tr. 2e ‘s-Gravenhage 12 maart 1937 Elisabeth Nicoline Bloemink, geb. Doesburg 12 maart 1899, † Harderwijk 20 juni 1975, dr. van Martinus Nicolaas en Clazina Petronella de Knecht.
Uit het eerste huwelijk:

  1. Yvonne Gédéane de Clercq, geb. ‘s-Gravenhage 6 aug. 1919, balletdanseres en -lerares, † ‘s-Gravenhage 20 nov. 1996, tr. 1e ´s-Gravenhage 2 mei 1946 Gerardus Warmer, geb. Amsterdam 23 sept. 1923, kantoorbediende, arbeidscontroleur, rechtscontroleur, zaakwaarnemer, † ‘s-Gravenhage 29 febr. 1952, zn. van Gerardus en Elisabeth Buisman; tr. 2e ‘s-Gravenhage 31 dec. 1952 (echtsch. ingeschr. ald. 31 aug. 1970) Robert Witte, geb. ‘s-Gravenhage 4 febr. 1927, makelaar ald., † Vinkeveen 16 aug. 1984, zn. van Frederik Karel en Stephanie van Waes.
  2. Gérard Gideon Willem de Clercq, geb. ‘s-Gravenhage 26 dec. 1928 [Gunn, Alberta], tr. Sudbury (Ontario) 9 nov. 1959 (door echtsch. ontbonden 15 mei 1977) Dorothy Chalmers.

 

Genea_schema_Gideon_Jeremias_dC.jpg

Schematisch overzicht

Nieuws