Afbeeldingen

Voorwerpen met betrekking tot de familie de Clercq (1800-1900)


Aquarel van het driemast barkschip Willem de Clercq, midden 19de eeuw

Driemaster_Willem_de_Clercq-l.jpg

Na het overlijden van Willem de Clercq (1795-1844), directeur-secretaris van de Nederlandsche Handel-Maatschappij, besloot de broer van zijn echtgenote, de reder Gideon Boissevain, een schip te laten bouwen, dat hij de naam van zijn gewaardeerde zwager gaf. Vijftien jaren heeft het schip voor de firma Boissevain & Co over de wereldzeeën gevaren.


Voorwerpen, verzameld door Frederik Sigismund Alexander de Clercq (1842-1906), op zijn reizen door Indië

FSA-prauwvoorstevenversiering_Biak-l.jpg
FSA-beeld_Waigeo-l.jpg
FSA-halsketting_Papua_Guinea-l.jpg
FSA-deurpaneel_Geelvinkbaai-l.jpg

‘Frits’ (of ‘FSA’) de Clercq had een boeiende loopbaan in Indië. Begonnen als officier van gezondheid voor het Oostindisch leger eindigde hij als resident van achtereenvolgens Ternate en Riouw. Naam heeft hij echter vooral gemaakt met zijn belangwekkende etnografische studies. Tijdens zijn reizen door de Indische archipel verzamelde hij daarvoor diverse objecten, waarvan enkele tegenwoordig bewaard worden in het Volkenkundig Museum te Leiden.


Gebrandschilderde ramen in het Rijksmuseum, met de familiewapens van de stichters en schenkers, omstr. 1906

Rijksmuseum-wapen-dC-l.jpg
Rijksmuseum-wapen-vE-l.jpg

In de trapportalen bij de twee oude entrees van het Rijksmuseum bevinden zich grote gebrandschilderde ramen met de familiewapens van de 'stichters en schenkers' van het museum. De ramen zijn geplaatst in of voor 1906 en vervaardigd door dhr. J.W. le Nobel te Amsterdam en de firma Nicola te Roermond.
Uit erkentelijkheid voor de schenking in 1891 van de Frans Halsportretten van Lucas de Clercq en Feyntje van Steenkiste, door Pieter de Clercq (1849-1934) en zijn zwager Pieter van Eeghen (1844-1907), geh. met Maria de Clercq, zijn de familiewapens De Clercq en Van Eeghen hierin opgenomen.
De namen en wapens van de overige schenkers zijn die van de families Balguerie van Rijswijck, Van Winter-Bicker, Insinger-van Loon, Beels-van Loon, Van Spaen van Biljoen, Van de Poll, Six, Liotard, Van der Hoop, Bredius, Van Lennep, Van Swinderen, Dupper, Des Tombe, De Stuers, Van den Velden, Franken, Royaards, De Witte van Citters, Snouckaert van Schauburg, Van Lynden-van Pallandt en Willink van Bennebroek.


Straatnaamborden van De Clercqstraten in Nederland

Er zijn in Nederland enkele straten en wegen vernoemd naar leden van onze familie. De meeste naar ons meest bekende familielid Willem de Clercq (1795-1844), als Réveilman/letterkundige en vanwege zijn belangrijke werk voor de Twentse textielindustrie. Deze zijn te vinden in o.a. Amsterdam, Den Haag, Enschede, Veenendaal, Almelo en Nijverdal. Maar er is ook een Pieter de Clercqstraat in Veenwouden (als voorvechter Friese taalbeweging aldaar) en een SW de Clercqweg in het Groningse Vlagtwedde (wegens diens grootschalige ontginning in Westerwolde). De Haarlemse De Clercqstraat is vernoemd naar de bankier Carel Eduard de Clercq (1832-1882), als stichter van bouwverenigingen voor de totstandkoming van werkmanswoningen in die buurt.Meer objecten zullen volgen....


Nieuws