Afbeeldingen

Afbeeldingen van het familiewapen


Het wapen zoals wij dit voeren, is omstreeks 1720 als het "regte wapen" van de familie "mede gebracht" uit Vlaanderen, door een vriend van Pieter de Clercq (1661-1730), gehuwd met Cornelia Block. (Voor meer informatie, klik hier).

De oudste afbeeldingen van dit wapen, door leden van onze familie, dateren dan ook uit de 18de eeuw. In de protocollen van Amsterdamse notarissen en in andere archiefverzamelingen op het Stadsarchief Amsterdam troffen wij afdrukken aan van verschillende door de familie gebruikte cachets (zegelstempels). Klik op de foto's voor vergrotingen.


dC-lakzegel-PdC_1661-1730-l.jpg

Lakzegel van Pieter de Clercq (1661-1730) uit 1729.

Geplaatst op het laatste testament van hem en zijn vrouw Cornelia Block, d.d. 26 nov. 1729
[SAA, oud-notarieel archief inv.nr. 8920, akte 423; not. Hermanus de Wolff]


dC-lakzegel-JdC_1710-1777-l.jpg

Lakzegel van Jacob de Clercq (1710-1777) uit 1759

Geplaatst op een rekening, opgemaakt door hem als buurtmeester van Weespercarspel, d.d. 22 febr. 1759.
[SAA, archief Ambachtsheerlijkheid Weespercarspel en Hoogbijlmer (arch.nr. 398), inv.nr. 17]


dC-lakzegel-PdC_1731-1807-l.jpg

Lakzegel van Pieter de Clercq (1731-1807) uit 1755

Geplaatst op een nog dichtgelakt afschrift van de akte van huwelijkse voorwaarden tussen hem en zijn echtgenote Maria Bruyn, d.d. 9 febr. 1755.
[SAA, Familiearchief de Clercq (arch.nr. 255), inv.nr. 20]


dC-lakzegel-PdCJacz_1748-1802-l.jpg

Lakzegel van Pieter de Clercq Jaczn (1748-1802) uit 1787

Geplaatst op een brief van Pieter, als kapitein van de burgerwacht, aan het Comité van Defensiewezen te Amsterdam, d.d. sept. 1787
[SAA, Archief van de Commissarissen van de raad der stad Amsterdam tot het defensiewezen (arch.nr. 5032), inv.nr. 6]

   


Uit de 19de en 20ste eeuw zijn ook andere afbeeldingen van het familiewapen bekend, waaronder die die werden afgedrukt bij de gepubliceerde genealogin van onze familie. Deze laten overigens zien dat door sommige leden van de familie ook wel gouden in plaats van zilveren sterren zijn gevoerd. Tegenwoordig echter worden algemeen de zilveren sterren gevoerd.

dC-famwap-mid19de-l.jpg



Het familiewapen, in het midden van de 19de eeuw getekend door een wapenkundige, in opdracht van Pieter de Clercq Gzn. (1807-1879)

dC-famwap-VvO-l.jpg



Afbeelding bij de genealogie De Clercq in deel I van het Stam- en Wapenboek van aanzienlijke Nederlandsche Familien, van Vorsterman van Oyen (1885)

Rijksmuseum-wapen-dC-l.jpg

 


Uit serie gebrandschilderde ramen met familiewapens van 'stichters en schenkers' in het Rijksmuseum, omstr. 1906

dC-famwap-Petronella-dC-1906-l.jpg



Tekening door Petronella de Clercq (1877-1952), 'in overleg met Chr.L. Levoir, werkzaam aan het Huisarchief van Koningin Wilhelmina der Nederlanden, Dec. 1906'.

dC-famwap-GSdC-l.jpg



Tekening door Gideon Stephanus de Clercq jr. (1890-1972) uit 1910

dC-famwap-Warnaars-1910-l.jpg

 

Tekening door Jan Warnaars, Overveen (h. Duinhof), 1910

dC-famwap-NP1911-l.jpg



Monochrome afbeelding van het familiewapen, bij de genealogie in het Nederland's Patriciaat, deel 2 (1911)

dC-famwap-Hingst-1938-l.jpg

 

Tekening door Sybrand Hingst, 1938

dC-famwap-gl-in-ld-l2.jpg


Glas-in-lood, door onbekende kunstenaar, gemaakt vóór 1950

dC-famwap-gevel-l.jpg


Het familiewapen als geveldecoratie, uitgevoerd in steen, ca. 50 x 65 cm.

dC-famwap-NP2002-l.jpg



Monochrome afbeelding van het familiewapen, bij de genealogie in het Nederland's Patriciaat, deel 84 (2002)

dC-famwap-Nagtegaal-l.jpg



Digitale tekening van het familiewapen, in opdracht van de stichting uitgevoerd door de heraldicus H.K. Nagtegaal, ten behoeve van deze website

Nieuws