Afbeeldingen

Documenten betreffende de voorouders in de negentiende eeuw


Overlijdensbericht van Pieter de Clercq junior (1757-1805)

Op 12 dec. 1805 schreef Pieter de Clercq junior aan een vriend: 'Zondag ochtend uit de kerk komende kreeg mij de koorts beet en ik moest direct na bed.' Nog geen twee weken later was hij overleden. De begrafenis in de Nieuwe Kerk, op 30 december, vond 's avonds plaats, zoals toen gebruikelijk bij de deftige burgerij. Pieter had als 'Raad' zitting in het Amsterdamse gemeentebestuur en was dus een min of meer publieke figuur.


Prijsverhandeling van Willem de Clercq, 1824

In 1824 schreef Willem de Clercq een Verhandeling [...] ter beantwoording van de vraag: welken invloed heeft vreemde letterkunde, inzonderheid de Italiaansche, Spaansche, Fransche en Duitsche, gehad op de Nederlandsche Taal- en letterkunde, sints het begin der vijftiende eeuw tot op onze dagen?. Dit werk werd met een gouden erepenning bekroond door het Koninklijk-Nederlandsche Instituut van Wetenschappen, Letterkunde en Schoone Kunsten, en wordt over het algemeen gezien als het eerste werkelijke werk van vergelijkende literatuurwetenschap ter wereld.
Een integrale uitgave van deze verhandeling is te vinden op de website van De Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren.


Oorkonde voor Frederik Sigismund Alexander de Clercq, wegens zijn benoeming tot Ritter II. Classe roter Adler-Orden von Preussen, 1889

Doc_FSA_Rote_Adler-orden-l.jpg

In het archief van onze stichting bevindt zich een band met daarin bijeengeboden diverse officiele bescheiden betreffende de loopbaan van Frits (FSA) de Clercq (1842-1906) in Indië: stukken betreffende zijn aanstelling in diverse functies (uiteindelijk regent van regentschappen), maar ook deze oorkonde wegens zijn benoeming tot ridder tweede klasse in de 'roter Adler orden', door de koning van Pruissen.

Nieuws