Afbeeldingen

Documenten betreffende de voorouders in de zeventiende eeuw


Na zijn verbanning uit Vlaanderen, in 1585, vestigde voorvader Jacques de Cleercq zich in Haarlem. Zijn kinderen woonden niet alleen in Haarlem, maar ook in Rotterdam en Amsterdam. Vanaf 1683 was de familie geheel in de hoofdstad woonachtig.

Uit de archieven van deze steden werden diverse akten opgediept, die op de handel en wandel van de familieleden betrekking hebben. Een kleine selectie daaruit wordt hieronder nader besproken.


Inschrijving van Jacques de Cleercq (omstr. 1555-1609) voor de loterij voor het Haarlemse Oudemannenhuis, 1606

Doc_Loterij_1606-Jacques_dC-l.jpg

In 1606 werd in Haarlem een loterij gehouden om met de opbrengst de oprichting te financieren van het Oudemannenhuis (waarin tegenwoordig het Frans Halsmuseum is gehuisvest). Duizenden personen schreven zich hiervoor in en gaven bij hun inschrijving een klein rijmpje op. Een van die rijmpjes, bij de inleg van 30 gulden (een aanzienlijk bedrag) was: De clercken tot Haerlem doen vragen, wat d’oude mannen uut de loterije sullen dragen. En dan staat er: P.J.D.C. in de groote Houtstraet. Door wat aanvullende informatie eronder én het begin van het rijmpje kunnen we vaststellen dat de inschrijving was gedaan p(er) J(acques) D(e) C(leercq), ofwel door onze Hollandse stamvader.  Lees binnenkort meer….


'Interregatoire' van Jacques de Clercq junior (1598/9-1661) betreffende een door hem gezonden partij smallekens naar de Spaanse stad St. Sebastiaen, 1632

Doc_-_interragatoire_1632-Jacques_dC-1-l.jpg
Doc_-_interragatoire_1632-Jacques_dC-2-l.jpg

In september 1632 heeft Jacques de Clercq voor de notaris een verklaring afgelegd, in antwoord op een aantal vragen, betreffende een door hem in april 1631 gezonden partij 'smallekens' (zijden of halfzijden stoffen) naar St. Sebastiaen (de Baskische stad San Sebastian in de Golf van Biskaje). Het schip was aldaar in problemen geraakt en de goederen geconfisqueerd. Aan de akte is een papier met aantekeningen van Jacques zelf gehecht.  Lees binnenkort meer....


Inschrijving Pieter de Clercq als lid van het Schonenvaerdersgilde, 1661

Pieter de Clercq (1631-1666) werd in 1661 ingeschreven als lid van het Haarlemse Schonenvaerdersgilde. Dit gilde was aan het einde van de Middeleeuwen opgericht door schippers en kooplieden die handel dreven met het Deense Skĺne (uitspraak "Skone"), maar in de 17de eeuw was het verworden tot een broederschap of gezelligheidsvereniging. De ledenlijst laat zien dat het een tamelijk klein en exclusief clubje was, van vooral telgen van vooraanstaande Haarlemse families, maar ook met leden van buiten Haarlem. Beroemdste lid in deze tijd was de beroemde admiraal Michiel Adriaensz de Ruyter, een jaar eerder dan Pieter ingeschreven.


Meer documenten zullen volgen....


Nieuws