Afbeeldingen

Documenten betreffende het Vlaamse voorgeslacht


Onze oudste bewezen stamvader Denijs werd geboren in het Oost-Vlaamse dorpje Erondegem omstreeks 1350/60, waar hij is overleden in of voor 1396.
Zijn familie was al langer hier woonachtig; de vroegste sporen van De Clercen in Erondegem vonden wij in een document uit 1295, dat werd aangevuld in 1330. Bij een volgend bezoek aan de Vlaamse archieven zullen wij hiervan een foto-opname maken.

Een aantal andere documenten, betreffende de familie in Gent in de 15de en 16de eeuw, hebben wij wel al gefotografeerd.

Eerste vermelding van de familie in de Gentse archieven, 4 sept. 1404

Doc_Pieter_dC_fs_Niis_1404-l.jpg

Enkele jaren nadat onze stamvader Denijs (ook: Nijs) de Clerc in of vóór 1396 in Erondegem was overleden, hebben twee, wellicht drie van zijn zoons zich gevestigd in Gent, dan een van de grootste en machtigste steden van Noord-Europa. De vroegste vermelding die wij van hun vonden in de Gentse archieven dateert van 4 sept. 1404 en betreft een lening van Pieter de Clerc fs (= zoon van) Niis. Daarbij trad als borg voor hem op zijn oom Pieter Loetins, een opvallende figuur. Lees binnenkort meer….


Inschrijving van Lieven de Clerck fs Gillis (na 1505 - † 1557/59) in het Gentse meerseniersambacht, 1534

Doc_meerseniers_1534-l.jpg

Generaties lang waren de De Clercen in Gent roodververs. En met succes; zij waren over het algemeen tamelijk welgesteld. Voorvader Lieven de Clerck werd voorbestemd voor een ander beroep. Na een opleiding (vermoedelijk in het buitenland, waar hij in 1530 verbleef) liet hij zich in 1534 inschrijven in het Gentse meerseniersambacht. Meerseniers waren detailhandelaars; Lieven handelde in textiel.   Lees binnenkort meer….


Vonnis tot de verbanning van Jacques de Cleercq (omstr. 1555-1609) en acht andere ‘wederdoopers’ uit Gent, 1585

Doc_verbanning_1585-tot-l.jpg

Dit document, een korte tekst uit de Gentse ‘Boucen van de crime’, heeft betrekking op een cruciale gebeurtenis in onze familiegeschiedenis. Het markeert namelijk het einde van de Gentse en het begin van de Hollandse periode van ons voorgeslacht: de verbanning van onze voorvader Jacques de Cleercq als 'wederdooper' (doopsgezinde) uit Gent en Vlaanderen.   Lees binnenkort meer...


Meer documenten zullen volgen...


Nieuws